DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro SŠ 7.díl A - Analytická geometrie v rovině (učebnice)

Autor:J. Vondra
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56328
ISBN:9788073582364
EAN:9788073582364
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:179 Kč
Množství:
+-
ks

Část A sedmého dílu se věnuje práci se souřadnicemi a kartézskou soustavou souřadnic, operacím s vektory a rovnicím lineárních útvarů v rovině (přímek, polopřímek, úseček). Protože s analytickou geometrií se žáci (na rozdíl od jiných témat) poprvé setkávají až na střední škole, veškeré učivo je v učebnici podrobně vysvětleno po krocích a úlohy obsahují detailní řešení s komentáři.

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část A nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v rovině.

 • Velmi podrobně zpracovaná středoškolská učebnice. Je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři k řešení.
 • První celek žáky postupně seznamuje s pojmy kartézská soustava souřadnic, souřadnice bodu, vektor a jeho souřadnice, operace s vektory.  Dále je obsahem tohoto celku popis přímek pomocí jejich rovnic a velká pozornost je věnována i určování vzájemné polohy útvarů a metrickým vlastnostem, tj. výpočtu odchylek a vzdáleností. 
 • Druhý celek se zabývá kuželosečkami. Toto učivo, které není obsahem RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i přesto je na mnoha školách vyučováno. Kuželosečky jsou zde popsány pomocí rovnic jako množiny bodů v rovině. Část každé kapitoly je věnována polohovým úlohám bodů, přímek a kuželoseček.

Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě části:

 • část A – Analytická geometrie v rovině:
  • zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly,
  • vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M a z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia,
 • část B – Analytická geometrie v prostoru:
  • přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše,
  • najde využití zejména v seminářích na vybraných středních průmyslových školách a gymnáziích.

Každá z těchto části sestává z učebnice a pracovního sešitu.

Publikace je vhodná pro:

 • studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, a to i pro samostudium,
 • maturanty k přípravě na maturitní zkoušku,
 • uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku.

Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.

 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují