DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro SŠ 7.díl B - Analytická geometrie v rovině (učebnice)

Autor:J. Vondra
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56366
ISBN:9788073582555
EAN:9788073582555
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:179 Kč
Množství:
+-
ks

Část B sedmého dílu je nejpodrobněji zpracovaná učebnice k analytické geometrii v prostoru. Nejprve se věnuje souřadnicím bodů a vektorů v prostoru a operacím s vektory. Další kapitoly obsahují učivo o přímkách a rovinách, jejich rovnicích, vzájemných polohách, odchylkách a vzdálenostech. Poslední kapitola se věnuje kulové ploše. Učivo je v učebnici podrobně vysvětleno krok za krokem a úlohy obsahují detailní řešení s komentáři.

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část B nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála
pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v prostoru. Jedná se o nejpodrobněji zpracovanou učebnici k této problematice na trhu.

Učebnice je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři. V případech, kde existuje více řešení, jsou uvedena všechna.
První kapitoly jsou věnovány kartézské soustavě souřadnic, souřadnicím bodů a vektorů v prostoru a operacím s vektory. 
Další kapitoly obsahují učivo o přímkách a rovinách, jejich rovnicích, vzájemných polohách, odchylkách a vzdálenostech. 
Poslední kapitola je zaměřena na kulovou plochu. Zahrnuje rovnici kulové plochy a vzájemnou polohu bodů přímek a rovin vzhledem
ke kulové ploše.

Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě samostatně prodejné části:

část A – Analytická geometrie v rovině:

- zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává učivo
o kružnicích, elipsách, hyperbolách a parabolách,
- vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia
a odpovídá Rámcovému vzdělávacímu programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M,

část B – Analytická geometrie v prostoru:

- přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše,
- najde využití zejména v seminářích na gymnáziích a vybraných středních průmyslových školách.

Každá z těchto části sestává z učebnice a pracovního sešitu.

Publikace je vhodná pro:

- žáky a učitele na gymnáziích a středních průmyslových školách, a to i pro samostudium,
- maturanty k přípravě na nepovinnou maturitní zkoušku Matematika +,
- uchazeče o studium na vysokých školách ekonomického, technického a přírodovědného směru, kde je předpokládáno zvládnutí tohoto učiva.

Tato část učebnicové řady přináší učivo nevyžadované Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a Rámcovým vzdělávacím programem pro střední odborné vzdělávání.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují