DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika pro tříleté učební obory SOU 3

Autor:Calda Emil
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28875
ISBN:8071962953
EAN:9788071962953
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:126 Kč
Množství:
+-
ks
 • Zatímco první dva díly této učebnice jsou společné pro obory dvouleté i tříleté, je závěrečný díl určen pouze oborům tříletým.
 • Svým zpracováním a způsobem výkladu na přecházející díly úzce navazuje.
 • Značná část je věnována opakování a prohloubení učiva, které se procvičuje na příkladech, jejichž numerické výpočty jsou prováděny na kalkulačce.
 • Úvodní kapitola je zaměřena na opakování učiva z 2. ročníku, tzn. řešení kvadratických rovnic, soustav lineárních rovnic a nerovnic.
 • V druhé kapitole jsou obecné poznatky o funkcích (funkce rostoucí a klesající, maximum a minimum funkce), podrobně je probírána funkce lineární a kvadratická; v rámci rozšiřujícího učiva se žáci seznamují s funkcí exponenciální a logaritmickou a dekadickými logaritmy.
 • Třetí kapitola se podrobně zabývá goniometrickými funkcemi obecného úhlu a jejich použitím v úlohách, ve kterých se také využívá trigonometrický vzorec pro obsah trojúhelníku.
 • Učivo této kapitoly je rozšířeno o sinovou a kosinovou větu a jejich aplikace.
 • Ve čtvrté kapitole se žáci seznamují se základy statistiky a učí se porozumět různým druhům statistických diagramů, kterým je v příkladech využívajících Statistickou ročenku věnována velká pozornost. Kapitola je rozšířena o základy počtu pravděpodobnosti. Toto rozšířené učivo je stejně jako v předcházejících kapitolách graficky vyznačeno na okrajích stránek.
 • V závěru každé kapitoly (s výjimkou první) je uvedeno souhrnné opakování a kontrolní test tvořený deseti příklady.
 • Pro každý příklad kontrolního testu je uvedeno pět možných výsledků, z nichž pouze jeden je správný.
 • Učebnice obsahuje asi sto podrobně vyřešených příkladů a ke dvěma stům úloh k procvičení jsou uvedeny výsledky.

OBSAH:
Pár slov na úvod
1 Opakování: Kvadratická rovnice, soustavy rovnic a nerovnic
2 Shrnutí a prohloubení poznatků o funkcích
3 Goniometrické funkce
4 Základy statistiky
Výsledky úloh
Rejstřík
Seznam použitých matematických symbolů a značek

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Čeština pro učební obory SOU (N. Kvítková)

-10%
Čeština pro učební obory SOU (N. Kvítková)
Kvítková Naděžda, Helclová Ilona
SPN
134 Kč
skladem

Ekonomika 1 pro SOU a veřejnost

Ekonomika 1 pro SOU a veřejnost
Čistá Lydia
FORTUNA
145 Kč
skladem

Technické kreslení - Učebnice

Technické kreslení - Učebnice
Kletečka Jaroslav, Fořt Petr
COMPUTER PRESS
210 Kč
skladem

Receptury teplých pokrmů + CD-ROM

Receptury teplých pokrmů + CD-ROM
Runštuk Jaroslav a kolektiv
R Plus
580 Kč
skladem