DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Matematika - Sekunda: Výrazy 1

Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázií

Autor:Herman Jiří
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28947
EAN:9788071960133
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:94 Kč
Množství:
+-
ks

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

OBSAH:
Úvod
  1 Druhá mocnina
  2 Druhá odmocnina
Cvičení 1
  3 Třetí mocnina
  4 Třetí odmocnina
Cvičení 2
  5 Vyšší mocniny
  6 Velká a malá čísla
Cvičení 3
  7 Mocniny v geometrii
  8 Pythagorova věta
Cvičení 4
  9 Číselné výrazy
Cvičení 5
10 Výrazy s proměnnými
11 Sčítání a odčítání mnohočlenů
Cvičení 6
12 Násobení mnohočlenů
13 Dělení mnohočlenů jednočleny
Cvičení 7
14 Úlohy z matematické olympiády
Cvičení 8
15 Souhrnná cvičení
Výsledky průběžných úkolů
Výsledky cvičení
Výsledky souhrnných cvičení

Schválilo MŠMT čj. 29327/2007-22 dne 22. 2. 2008 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor matematika s dobou platnosti šest let.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Zeměpis naší vlasti - učebnice pro 8. a 9.r. ZŠ

Zeměpis naší vlasti - učebnice pro 8. a 9.r. ZŠ
Milan Holeček, Jiří Kastner, Libor Kájíček
ČGS
129 Kč
skladem

Matematika - Tercie: Rovnice a nerovnice

Matematika - Tercie: Rovnice a nerovnice
Herman J.,Chrápavá V.
PROMETHEUS
90 Kč
skladem

Matematika - Prima: Úvodní opakování

Matematika - Prima: Úvodní opakování
Herman, Chrápavá
PROMETHEUS
109 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady

Matematika pro gymnázia - Posloupnosti a řady
Odvárko Oldřich
PROMETHEUS
108 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Stereometrie

Matematika pro gymnázia - Stereometrie
Pomykalová Eva
PROMETHEUS
119 Kč
skladem

Matematika - Sekunda: Hranoly

Matematika - Sekunda: Hranoly
Herman Jiří
PROMETHEUS
90 Kč
skladem