Nejprodávanější globus

-20%
Glóbus Orion - světelný (30 cm)

Nejlepší poměr ceny/kvality

NOVINKA k přijímacím zkouškám

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Maturita 2016–2017 Český jazyk a literatura

Autor:P. Adámková, S. Havlíčková, A. Hejduková, M. Jirčíková, Š. Pešková, P. Šidák, V. Tobolíková
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56288
ISBN:9788073582456
EAN:9788073582456
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:189 Kč
Množství:
+-

Komplexní cílená příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, poskytující metodická doporučení ke všem třem jejím částem. Zohledňuje aktuálně platný katalog požadavků i seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí zveřejněného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Komplexní příručka sestavená podle katalogu požadavků platného od školního roku 2015/2016 umožní maturantům efektivní přípravu. Obsahuje čtyřfázový nácvik na všechny části státní maturity z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku): informace, tréninkovou část (testové úlohy s nápovědou ke každé oblasti katalogu, vzorové písemné práce s komentářem, modelové analýzy uměleckých a neuměleckých textů), simulaci ostré zkoušky (cvičné testy, zadání písemných prací, cvičné pracovní listy), zpětnou vazbu (řešení a nápovědu). Součástí knihy je i řada tipů a doporučení pro přípravu.

Titul Maturita 2016–2017 z českého jazyka a literatury poskytuje základní informace, tipy a doporučení ke státní maturitní zkoušce. Strukturou navazuje na příručku Maturita 2015 z českého jazyka a literatury, obsahuje však zcela nové úlohy. Nabízí čtyřfázový nácvik na všechny části státní maturity (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku): informace, tréninkovou část, vlastní úlohy, zpětnou vazbu. Titul je rozdělen do následujících částí: 

I. Didaktický test:

- obecné informace o podobě a hodnocení testu, typech testových úloh
- tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem a návod k vyplňování záznamového archu
- sada testových úloh ke každé z devíti oblastí z katalogu požadavků
- pět cvičných testů

II. Písemná práce:

- obecné informace o podobě a hodnocení písemné práce, tipy a doporučení pro přípravu, výběr tématu i vlastní tvorbu textu
- představení sedmi často zadávaných slohových útvarů
- vzorové písemné práce s komentáři
- sady kontrolních otázek, s jejichž pomocí se žák naučí posoudit, zda konkrétní text odpovídá požadavkům zadání
- patnáct cvičných zadání písemných prací

III. Ústní zkouška:

- obecné informace o podobě a hodnocení ústní zkoušky, tipy a doporučení pro přípravu, výběr četby i vlastní projev u zkoušky
- návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu ve formě přehledné tabulky
- tři modelové pracovní listy se vzorovým vypracováním s výňatky z těchto děl:

E. Hemingway: Stařec a moře
K. H. Mácha: Máj
V. Havel: Audience

- pět cvičných pracovních listů s výňatky z těchto děl:

Ch. Baudelaire: Květy zla
K. Poláček: Bylo nás pět
J. Steinbeck: O myších a lidech
J. Neruda: Povídky malostranské
Sofokles: Král Oidipus

IV. Řešení:

- klíč k testovým úlohám a cvičným testům
- nápověda k cvičným písemným pracím
- klíč k cvičným pracovním listům

 

Pro přípravu k maturitní zkoušce můžete využít také titul Maturita 2016–2017 z matematiky.

Publikace je vhodná pro:

- žáky a učitele na všech typech středních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností, 
- maturanty k bezprostřední přípravě na maturitní zkoušku.

Titul je vytvořen v souladu s Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platným od školního roku 2015/2016.

A4, brožovaná, 140 stran

Recenze učebnice

příručku, která vám pomůže s přípravou na státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Publikace zohledňuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2015/2016 – Český jazyk a literatura (dále jen katalog). Kniha je tak šitá na míru maturitě v letech 2016 a 2017, neboť tentýž katalog bude platit minimálně dva roky. A protože podstatou státní maturity nejsou „nabiflovaná“ fakta, ale dovednosti, může vám příručka posloužit i později.

Publikace je koncipovaná velmi komplexně. To znamená, že se věnuje všem třem částem zkoušky, tedy didaktickému testu, ústní zkoušce i písemné práci. Současně je sestavena tak, aby vaše příprava byla systematická – ke každé dílčí zkoušce vám nabízíme cílenou čtyřfázovou přípravu složenou z informací o zkoušce, tréninku, simulace „ostré“ zkoušky a zpětné vazby. Dovolíme si zde vyzdvihnout zejména tréninkovou část. U didaktického testu ji tvoří testové úlohy rozčleněné do devíti kapitol podle oblasti stanovených katalogem a opatřené nápovědou, u písemné práce je to přehledná charakteristika sedmi často zadávaných slohových útvarů a vzorové práce s komentářem, u ústní zkoušky pak modelové pracovní listy se vzorovým vypracováním a doplňující tipy v komentářích. Teprve za tréninkovou částí jsou zařazeny úlohy, které svou podobou odpovídají reálné maturitní zkoušce. Samozřejmě je také klíč k úlohám, resp. návrh řešení či nápověda u těch z nich, jež nemají jen jedno správné řešení (např. u písemné práce), a řada tipů a doporučení pro přípravu i samotnou zkoušku.

Doporučujeme vám dodržet u každé zkoušky postup od tréninkové k úlohové části, protože druhá část logicky vyplývá z první. Tento sled činností vám usnadní skládání „ostré“ maturitní zkoušky – nevybaví vás totiž mozaikovitými znalostmi, ale pomůže vám porozumět principu zkoušky a díky tomu její části lépe uchopit, a vyhnout se tak stresu.

 

A jak na to?

V I. části, věnované didaktickému testu, si postupně projděte testové úlohy k jednotlivým požadavkům katalogu. V úvodu si zjistěte, co se v dané oblasti testuje, ideálně si učivo zopakujte a vypracujte úlohy. Zkuste je plnit nejprve jen na základě zadání. Pokud si nevíte rady, přečtete si nápovědu v bočním sloupci. Teprve pak použijte ke kontrole klíč. Jakmile si takto připravíte všech devět oblastí, můžete se vrhnout na cvičné testy. V nich najdete u každé úlohy odkaz na oblast, k níž patří. Své řešení si vždy zkontrolujte v klíči a všímejte si, zda neděláte opakovaně chyby ve stejné oblasti. Pokud tomu tak je, vraťte se k dané oblasti v tréninkové části. Při takto cílené přípravě byste měli pocítit zlepšení už při dalším testu.

V II. části, věnované písemné práci, se nejprve seznamte se základními rysy často zadávaných slohových útvarů. Poté si přečtete vzorovou písemnou práci a pokuste se odpovědět na otázky k jejímu obsahu, struktuře a jazyku. Na otázky se soustřeďte, protože později při psaní téhož útvaru poslouží i vaší sebekontrole. Vzorovou práci si přečtěte znovu, tentokrát s komentáři. I ty vám pomohou daný útvar lépe poznat. Projděte si takto všech sedm útvarů a na závěr si vyberte alespoň dvě z nabídnutých cvičných zadání a práci napište. Mějte při tom na paměti vše, co jste se o daném útvaru z příručky dozvěděli.

V III. části, věnované ústní zkoušce, doporučujeme vaší pozornosti především tabulky s otázkami ke všem bodům obecné struktury zkoušky, které vám pomohou připravit si analýzu uměleckého i neuměleckého textu co nejkomplexněji. Důkladně si prostudujte vzorové vypracování modelových pracovních listů a berte v úvahu i komentáře s obecnějšími radami. Teprve poté si zkuste vypracovat úlohy k cvičným pracovním listům. Ještě předtím, než se budete věnovat uměleckému výňatku, si však knihu, z níž pochází, skutečně přečtete. Pokud možnost četby nemáte, vypracujte jen úlohy k textu neuměleckému.

Věříme, že s Maturitou 2016 – 2017 z českého jazyka a literatury zvládnete zkoušku dospělosti hravě a bez stresu.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

MFCH tabulky pro střední školy

-10%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
177 Kč
skladem

Čítanka pro učební obory SOU

-15%
Čítanka pro učební obory SOU
Soukal Josef
SPN
149 Kč
skladem

Maturita 2016-2017 Matematika

Maturita 2016-2017 Matematika
D. Gazárková, I. Ondráčková, R. Vémolová, R. Vokřínek
DIDAKTIS
189 Kč
skladem

Odmaturuj z biologie

-5%
Odmaturuj z biologie
M. Benešová, H. Hamplová, K. Knotová, P. Lefnerová, E. Pfeiferová, I. Sáčková, H. Satrapová
DIDAKTIS
218 Kč
skladem

První pomoc pro SZŠ

První pomoc pro SZŠ
Beránková,Fleková,Holzhauserová
INFORMATORIUM
255 Kč
skladem