DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Maturita 2016–2017 Český jazyk a literatura

Autor:P. Adámková, S. Havlíčková, A. Hejduková, M. Jirčíková, Š. Pešková, P. Šidák, V. Tobolíková
Nakladatel:DIDAKTIS
Kód:56288
ISBN:9788073582456
EAN:9788073582456
Dostupnost:Zboží není dostupné

Komplexní cílená příprava na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, poskytující metodická doporučení ke všem třem jejím částem. Zohledňuje aktuálně platný katalog požadavků i seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí zveřejněného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Komplexní příručka sestavená podle katalogu požadavků platného od školního roku 2015/2016 umožní maturantům efektivní přípravu. Obsahuje čtyřfázový nácvik na všechny části státní maturity z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku): informace, tréninkovou část (testové úlohy s nápovědou ke každé oblasti katalogu, vzorové písemné práce s komentářem, modelové analýzy uměleckých a neuměleckých textů), simulaci ostré zkoušky (cvičné testy, zadání písemných prací, cvičné pracovní listy), zpětnou vazbu (řešení a nápovědu). Součástí knihy je i řada tipů a doporučení pro přípravu.

Titul Maturita 2016–2017 z českého jazyka a literatury poskytuje základní informace, tipy a doporučení ke státní maturitní zkoušce. Strukturou navazuje na příručku Maturita 2015 z českého jazyka a literatury, obsahuje však zcela nové úlohy. Nabízí čtyřfázový nácvik na všechny části státní maturity (didaktický test, písemnou práci, ústní zkoušku): informace, tréninkovou část, vlastní úlohy, zpětnou vazbu. Titul je rozdělen do následujících částí: 

I. Didaktický test:

- obecné informace o podobě a hodnocení testu, typech testových úloh
- tipy a doporučení pro přípravu i ostrou práci s testem a návod k vyplňování záznamového archu
- sada testových úloh ke každé z devíti oblastí z katalogu požadavků
- pět cvičných testů

II. Písemná práce:

- obecné informace o podobě a hodnocení písemné práce, tipy a doporučení pro přípravu, výběr tématu i vlastní tvorbu textu
- představení sedmi často zadávaných slohových útvarů
- vzorové písemné práce s komentáři
- sady kontrolních otázek, s jejichž pomocí se žák naučí posoudit, zda konkrétní text odpovídá požadavkům zadání
- patnáct cvičných zadání písemných prací

III. Ústní zkouška:

- obecné informace o podobě a hodnocení ústní zkoušky, tipy a doporučení pro přípravu, výběr četby i vlastní projev u zkoušky
- návod na analýzu uměleckého i neuměleckého textu ve formě přehledné tabulky
- tři modelové pracovní listy se vzorovým vypracováním s výňatky z těchto děl:

E. Hemingway: Stařec a moře
K. H. Mácha: Máj
V. Havel: Audience

- pět cvičných pracovních listů s výňatky z těchto děl:

Ch. Baudelaire: Květy zla
K. Poláček: Bylo nás pět
J. Steinbeck: O myších a lidech
J. Neruda: Povídky malostranské
Sofokles: Král Oidipus

IV. Řešení:

- klíč k testovým úlohám a cvičným testům
- nápověda k cvičným písemným pracím
- klíč k cvičným pracovním listům

 

Pro přípravu k maturitní zkoušce můžete využít také titul Maturita 2016–2017 z matematiky.

Publikace je vhodná pro:

- žáky a učitele na všech typech středních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností, 
- maturanty k bezprostřední přípravě na maturitní zkoušku.

Titul je vytvořen v souladu s Katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platným od školního roku 2015/2016.

A4, brožovaná, 140 stran

Recenze učebnice

příručku, která vám pomůže s přípravou na státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. Publikace zohledňuje Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2015/2016 – Český jazyk a literatura (dále jen katalog). Kniha je tak šitá na míru maturitě v letech 2016 a 2017, neboť tentýž katalog bude platit minimálně dva roky. A protože podstatou státní maturity nejsou „nabiflovaná“ fakta, ale dovednosti, může vám příručka posloužit i později.

Publikace je koncipovaná velmi komplexně. To znamená, že se věnuje všem třem částem zkoušky, tedy didaktickému testu, ústní zkoušce i písemné práci. Současně je sestavena tak, aby vaše příprava byla systematická – ke každé dílčí zkoušce vám nabízíme cílenou čtyřfázovou přípravu složenou z informací o zkoušce, tréninku, simulace „ostré“ zkoušky a zpětné vazby. Dovolíme si zde vyzdvihnout zejména tréninkovou část. U didaktického testu ji tvoří testové úlohy rozčleněné do devíti kapitol podle oblasti stanovených katalogem a opatřené nápovědou, u písemné práce je to přehledná charakteristika sedmi často zadávaných slohových útvarů a vzorové práce s komentářem, u ústní zkoušky pak modelové pracovní listy se vzorovým vypracováním a doplňující tipy v komentářích. Teprve za tréninkovou částí jsou zařazeny úlohy, které svou podobou odpovídají reálné maturitní zkoušce. Samozřejmě je také klíč k úlohám, resp. návrh řešení či nápověda u těch z nich, jež nemají jen jedno správné řešení (např. u písemné práce), a řada tipů a doporučení pro přípravu i samotnou zkoušku.

Doporučujeme vám dodržet u každé zkoušky postup od tréninkové k úlohové části, protože druhá část logicky vyplývá z první. Tento sled činností vám usnadní skládání „ostré“ maturitní zkoušky – nevybaví vás totiž mozaikovitými znalostmi, ale pomůže vám porozumět principu zkoušky a díky tomu její části lépe uchopit, a vyhnout se tak stresu.

 

A jak na to?

V I. části, věnované didaktickému testu, si postupně projděte testové úlohy k jednotlivým požadavkům katalogu. V úvodu si zjistěte, co se v dané oblasti testuje, ideálně si učivo zopakujte a vypracujte úlohy. Zkuste je plnit nejprve jen na základě zadání. Pokud si nevíte rady, přečtete si nápovědu v bočním sloupci. Teprve pak použijte ke kontrole klíč. Jakmile si takto připravíte všech devět oblastí, můžete se vrhnout na cvičné testy. V nich najdete u každé úlohy odkaz na oblast, k níž patří. Své řešení si vždy zkontrolujte v klíči a všímejte si, zda neděláte opakovaně chyby ve stejné oblasti. Pokud tomu tak je, vraťte se k dané oblasti v tréninkové části. Při takto cílené přípravě byste měli pocítit zlepšení už při dalším testu.

V II. části, věnované písemné práci, se nejprve seznamte se základními rysy často zadávaných slohových útvarů. Poté si přečtete vzorovou písemnou práci a pokuste se odpovědět na otázky k jejímu obsahu, struktuře a jazyku. Na otázky se soustřeďte, protože později při psaní téhož útvaru poslouží i vaší sebekontrole. Vzorovou práci si přečtěte znovu, tentokrát s komentáři. I ty vám pomohou daný útvar lépe poznat. Projděte si takto všech sedm útvarů a na závěr si vyberte alespoň dvě z nabídnutých cvičných zadání a práci napište. Mějte při tom na paměti vše, co jste se o daném útvaru z příručky dozvěděli.

V III. části, věnované ústní zkoušce, doporučujeme vaší pozornosti především tabulky s otázkami ke všem bodům obecné struktury zkoušky, které vám pomohou připravit si analýzu uměleckého i neuměleckého textu co nejkomplexněji. Důkladně si prostudujte vzorové vypracování modelových pracovních listů a berte v úvahu i komentáře s obecnějšími radami. Teprve poté si zkuste vypracovat úlohy k cvičným pracovním listům. Ještě předtím, než se budete věnovat uměleckému výňatku, si však knihu, z níž pochází, skutečně přečtete. Pokud možnost četby nemáte, vypracujte jen úlohy k textu neuměleckému.

Věříme, že s Maturitou 2016 – 2017 z českého jazyka a literatury zvládnete zkoušku dospělosti hravě a bez stresu.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

MFCH tabulky pro střední školy

-5%
MFCH tabulky pro střední školy
Mikulčák Jiří
PROMETHEUS
189 Kč
skladem

Čítanka pro učební obory SOU

-5%
Čítanka pro učební obory SOU
Soukal Josef
SPN
180 Kč
skladem

Maturita 2016-2017 Matematika

Maturita 2016-2017 Matematika
D. Gazárková, I. Ondráčková, R. Vémolová, R. Vokřínek
DIDAKTIS
189 Kč
skladem

Nová maturita z literatury Snadno a úspěšně

-10%
Nová maturita z literatury Snadno a úspěšně
Petr Šrůta
Nakladatelství Plot
215 Kč
skladem

Literatura - přehled středoškolského učiva

Literatura - přehled středoškolského učiva
Taťána Polášková, Dagmar Milotová
Výuka cz
199 Kč
skladem

Odmaturuj z biologie

Odmaturuj z biologie
M. Benešová, H. Hamplová, K. Knotová, P. Lefnerová, E. Pfeiferová, I. Sáčková, H. Satrapová
DIDAKTIS
229 Kč
skladem