DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanská a Rodinná výchova 8.r. ZŠ a VG - učebnice

Autor:Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Marková Hana, Šebková Jitka
Nakladatel:FRAUS
Kód:27409
ISBN:9788072383177
EAN:9788072383177
Dostupnost:Zboží není dostupné

Učebnice pro 8. ročník - základní tematické okruhy:


Občanská výchova

 • Člověk jako osobnost
 • Člověk a citový život
 • Stát a právo
 • Stát a hospodářství
 • Právo a spravedlnost
 • Člověk a občanský život
 • Člověk a rodinný život
 • Člověk a pracovní život


Rodinná výchova

 • Rodina, širší sociální prostředí, rozvoj osobnosti
 • Péče o zdraví, osobní hygiena
 • Zdravá výživa, vliv způsobu stravování na zdraví člověka
 • Prevence zneužívání návykových látek, volnočasové aktivity
 • Sexuální výchova, morální hodnoty vztahu
 • Osobní bezpečí

Učebnice občanské výchovy jsou sestaveny tak, že polovina obsahu je věnována občanské výchově, druhá polovina tematice rodinné výchovy.

Autoři zvolili tento přístup záměrně, neboť dle programu Základní škola se v mnohém oba předměty sbližovaly a navzájem se prolínaly. Učebnice byla proto pojata jako vnitřně integrovaná. Umožňuje vazbu mezi oběma předměty, ale neopakuje stejné učivo. Obě části učebnice obsahují samozřejmě i vnější integraci - vazbu na ostatní předměty vyučované v ZŠ a víceletých gymnáziích.

K části Rodinná výchova je třeba říci, že se zaměřuje především na výchovu ke zdraví i zdravému životnímu stylu. Zabývá se rovněž osobnostní a sociální výchovou, zejména pak ve vztahu k rodině. Tím učebnice odpovídá kritériím, která požadují RVP pro tematický celek Člověk a zdraví i navazující průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Se zavedením RVP je proto i tato část učebnice plně funkční.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 8. r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 7.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
Hošnová Eva a kol.
SPN
139 Kč
skladem

Přírodopis 6.r. 1.díl - Úvod do učiva přírodopisu

Přírodopis 6.r. 1.díl - Úvod do učiva přírodopisu
Musilová E., Konětopský A.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
89 Kč
skladem

Přírodopis 6.r. 2.díl - Bezobratlí živočichové

Přírodopis 6.r. 2.díl - Bezobratlí živočichové
Vlk R., Kubešová S.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
89 Kč
skladem

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)

Chemie 8.r. - učebnice (úvod do obecné a anorganické chemie)
Mach J., Plucková I., Šibor J.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
139 Kč
skladem