DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanská a Rodinná výchova 9.r. ZŠ a VG - učebnice

Autor:Janošková D., Ondráčková M., Čábalová D.
Nakladatel:FRAUS
Kód:17218
ISBN:9788072389995
EAN:9788072389995
Dostupnost:Zboží není dostupné

Učebnice pro 9. ročník - základní tematické okruhy:


Občanská výchova

 • Občan
 • Občan a právo
 • Právní ochrana
 • V pracovním poměru
 • Rodina a právo
 • Stát a hospodaření
 • Mezinárodní organizace
 • Globální svět
 • Životní perspektivy


Rodinná výchova

 • Rodina - ekonomické a právní otázky
 • Péče o duševní zdraví
 • Zdravá výživa - náš jídelníček
 • Prevence zneužívání návykových látek a jejich společenská nebezpečnost
 • Osobní bezpečí, sekty, party
 • Sexuální výchova, prevence nechtěného početí

Učebnice občanské výchovy jsou sestaveny tak, že polovina obsahu je věnována občanské výchově, druhá polovina tematice rodinné výchovy.

Autoři zvolili tento přístup záměrně, neboť dle programu Základní škola se v mnohém oba předměty sbližovaly a navzájem se prolínaly. Učebnice byla proto pojata jako vnitřně integrovaná. Umožňuje vazbu mezi oběma předměty, ale neopakuje stejné učivo. Obě části učebnice obsahují samozřejmě i vnější integraci - vazbu na ostatní předměty vyučované v ZŠ a víceletých gymnáziích.

K části Rodinná výchova je třeba říci, že se zaměřuje především na výchovu ke zdraví i zdravému životnímu stylu. Zabývá se rovněž osobnostní a sociální výchovou, zejména pak ve vztahu k rodině. Tím učebnice odpovídá kritériím, která požadují RVP pro tematický celek Člověk a zdraví i navazující průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Se zavedením RVP je proto i tato část učebnice plně funkční.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - pracovní sešit

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - pracovní sešit
Esterl U.,Körner E. a kol.
KLETT
189 Kč
skladem

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - učebnice

Team Deutsch - Němčina pro 8. a 9. r. ZŠ - učebnice
Esterl U.,Körner E. a kol.
KLETT
276 Kč
skladem

Přírodopis 9.r. Geologie a ekologie

Přírodopis 9.r. Geologie a ekologie
Matyášek J., Hrubý Z.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
149 Kč
skladem

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)
E. Hošnová a kol
SPN
139 Kč
skladem

Chemie 9.r. - učebnice

-5%
Chemie 9.r. - učebnice
Šibor J., Plucková I., Mach J.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
123 Kč
skladem

Přírodopis 6.r. 1.díl - Úvod do učiva přírodopisu

Přírodopis 6.r. 1.díl - Úvod do učiva přírodopisu
Musilová E., Konětopský A.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
89 Kč
skladem