DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Učebnice pro 2.stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Autor:Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk
Nakladatel:FRAUS
Kód:54738
EAN:9788072383979
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:109 Kč
Množství:
+-
ks

Obsah učebnice občanské výchovy je rozšířen o 22 stran. Původní témata jsou aktualizována v souladu se současnými poznatky a přepracována tak, aby byl kladen větší důraz na činnostní a projektovou výuku. Přibyly motivační strany k jednotlivým tématům, shrnutí kapitol v podobě opakování a procvičování učiva, na závěr učebnice je zařazen slovníček pojmů. Zároveň došlo k posílení průřezových témat, zejména multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Učebnice dostaly novou, atraktivnější grafickou podobu. Aktualizace se dočkal také bohatý funkční obrazový materiál a systém piktogramů. Učebnice je i nadále členěna na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy.

Schválilo MŠMT

Obsah:

 • Člověk v rytmu času

Čas nezastavíš
Cyklus přírody

 • Kalendář

Lidé a kalendář, dlouhé soužití s mnoha podobami

 • Domov je tam, kde

Místo, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Životní prostředí

 • Rodinný život

  Rodina
  Rodina - postavení a role ženy a muže
  Příbuzenské vztahy
  Manželství je smlouva, slib a přísaha
  Rodina - místo návratů
  Děti - pokračování našeho života
  Rodina - ostrov bezpečí
  Rodina dělá z domu domov
  Rodina jako vzor a příklad
  Když vlastní rodina chybí
  Pomoc na dálku
  Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
  Komunikace
  Komunikace v rodině
  Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností

   • Má vlast

   Život v regionech
   Kolik řečí znáš...
   Státní symboly
   Česká republika - demokratický právní stát
   Z historie
   V hlubinách dávných časů
   O zlatý dukát
   Významné osobnosti
   Naši prezidenti
   Stověžatá Praha

   • Miniúvod do lidských práv

   Všichni jsme lidé
   První krok k lidským právům
   Dvě strany mince
   Moje práva - tvoje práva

   • Život ve škole

   Škola - základ života
   I ve škole s pravidly
   Umění učit se
   Vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače
   Kamarádství, přátelství, láska
   Vyrovnávání se s problémy

   • Osobní bezpečí

   Způsoby chování v krizových situacích
   Šikana
   Dětská krizová centra a linky důvěry

   • První pomoc

   Když rozhodují vteřiny aneb Zásady první pomoci

   S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují