DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Učebnice pro 2.stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Autor:Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk
Nakladatel:FRAUS
Kód:54738
EAN:9788072383979
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:109 Kč
Množství:
+-
ks

Obsah učebnice občanské výchovy je rozšířen o 22 stran. Původní témata jsou aktualizována v souladu se současnými poznatky a přepracována tak, aby byl kladen větší důraz na činnostní a projektovou výuku. Přibyly motivační strany k jednotlivým tématům, shrnutí kapitol v podobě opakování a procvičování učiva, na závěr učebnice je zařazen slovníček pojmů. Zároveň došlo k posílení průřezových témat, zejména multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Učebnice dostaly novou, atraktivnější grafickou podobu. Aktualizace se dočkal také bohatý funkční obrazový materiál a systém piktogramů. Učebnice je i nadále členěna na hlavní text a lištu s doplňujícími informacemi či mezipředmětovými vztahy.

Schválilo MŠMT

Obsah:

  • Člověk v rytmu času

Čas nezastavíš
Cyklus přírody

  • Kalendář

Lidé a kalendář, dlouhé soužití s mnoha podobami

  • Domov je tam, kde

Místo, kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Životní prostředí

  • Rodinný život

Rodina
Rodina - postavení a role ženy a muže
Příbuzenské vztahy
Manželství je smlouva, slib a přísaha
Rodina - místo návratů
Děti - pokračování našeho života
Rodina - ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Když vlastní rodina chybí
Pomoc na dálku
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte
Komunikace
Komunikace v rodině
Modelové situace a hry zaměřené na osvojení komunikačních dovedností

  • Má vlast

Život v regionech
Kolik řečí znáš...
Státní symboly
Česká republika - demokratický právní stát
Z historie
V hlubinách dávných časů
O zlatý dukát
Významné osobnosti
Naši prezidenti
Stověžatá Praha

  • Miniúvod do lidských práv

Všichni jsme lidé
První krok k lidským právům
Dvě strany mince
Moje práva - tvoje práva

  • Život ve škole

Škola - základ života
I ve škole s pravidly
Umění učit se
Vedení záznamu o čase stráveném u televize, videa a počítače
Kamarádství, přátelství, láska
Vyrovnávání se s problémy

  • Osobní bezpečí

Způsoby chování v krizových situacích
Šikana
Dětská krizová centra a linky důvěry

  • První pomoc

Když rozhodují vteřiny aneb Zásady první pomoci

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují