DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanská výchova pro 7.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Učebnice pro 2.stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

Autor:Janošková Dagmar, Brom Zdeněk a kol.
Nakladatel:FRAUS
Kód:55403
ISBN:9788072388790
EAN:9788072388790
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:109 Kč
Množství:
+-
ks

Občanská výchova pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia obsahově a didakticky vychází z dosud vydávané sady učebnic OVRV. V nové řadě došlo k základní změně v oddělení části OV a obohacení o některé pasáže z původní RV (Práva a povinnosti členů rodiny, Rodina a domov, Komunikace v rodině, Skupina vrstevníků a násilí, Bezpečné sportování).

Zastaralé informace byly aktualizovány. Pořadí kapitol bylo také upraveno. Stránky učebnice jsou opět členěny na hlavní text a na vedlejší lištu. Teoretické pasáže v podobě výkladu jsou hojně doplněny úkoly, hledáním souvislostí a praktickými aktivitami. Je pamatováno i na nadanější žáky zařazením obtížnějších úkolů. Často se objevují náměty pro diskuzi. Úkoly a obrazový materiál umožňuje propojení teoretických poznatků s praktickým životem.

K přehlednosti textu a rychlejší orientaci žáků slouží sady piktogramů (ikon). Důležitým prvkem v učebnici je obrazový materiál, který slouží jednak jako doprovod výkladového textu, někdy výklad dokonce nahrazuje, využívá se při motivaci k plnění úkolů, rovněž plní funkci estetickou. Novinkou jsou závěrečná shrnutí hlavních kapitol doplněná tzv. ohlédnutím, která se mohou využít při autoevaluaci.

Učebnice vychází tištěná a následně v elektronické podobě jako i-učebnice® Flexibooks. Součástí jsou kopírovatelné pracovní aktivity, které doplňují práci s učebnicí, lze je použít i samostatně. Navigace do jiných učebnic NF zajišťují mezipředmětové vazby do jiných oborů a zařazení průřezových témat.

Obsah:

  • Úvod

Seznamujeme se s občanskou výchovou

  • Život mezi lidmi

Patříme k lidem
Společenské a sociální skupiny
Vliv rodiny
Ve škole
Mezi vrstevníky
Komunikace
Komunikace v rodině Média

  • Člověk a kultura

Kultura
Umění
Krása kolem nás Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Slušnost pro každý den
Jiný kraj - jiný mrav
Kam za kulturou
Přírodní a kulturní bohatství
Krásy naší země
Procházka po architektonických stylech
Ochrana přírodního a kulturního bohatství
Zachraňme Zemi
Voda - základ života
Třídění odpadu

  • Majetek v našem životě

Naše potřeby Mít nebo být?
Majetek a vlastnictví
Řízení společnosti Stát
Cesta k demokracii Volby
Začlenění do veřejného života Každý chce dosáhnout úspěchu

  • Svět kolem nás

Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Tolerance k národnostním menšinám
Mezinárodní organizace a aliance Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Skupina vrstevníků a násilí
Agresoři a oběti
Bezpečné sportování

  • Lidská práva

Lidská práva v dokumentech Rovnost a nerovnost Svoboda a autorita
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv

  • Shrnutí učiva

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)

Občanská výchova pro 6.r. ZŠ - učebnice (nová generace)
Janošková Dagmar, Ondráčková Monika, Čábalová Dagmar, Čečilová Anna, Brom Zdeněk
FRAUS
109 Kč
skladem

Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk

Dějepis 6.r. - Pravěk, starověk
Bednaříková J., Kysučan L., Fejfušová M.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
124 Kč
skladem

Dějepis 7.r. - Středověk, počátky novověku

Dějepis 7.r. - Středověk, počátky novověku
Vykoupil L., Antonín R., Fejfušová M.
NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
139 Kč
skladem