DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Občanský a společenskovědní základ - Ekonomie

Moderní učebnice ekonomie

Autor: Jaroslav Zlámal, Jakub Haluza
Nakladatel:COMPUTER MEDIA
Kód:53483
ISBN:9788074020933
EAN:9788074020933
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:219 Kč
Množství:
+-
ks
 • Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.
 • Titul Ekonomie se věnuje úvodu do tržního hospodářství, trhům výrobků a služeb, tržním mechanismům, národním hospodářstvím, bankám a jejich úlohám, národohospodářským agregátům, zahraničnímu obchodu apod.
 • Kniha je psána velmi čtivě a poutavě a dokáže pro ekonomii a ekonomiku nadchnout i ty žáky či studenty, kteří v ní obvykle vidí pouze vědu plnou nesourodých čísel.
 • Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie ekonomie. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

 • Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

 • Učebnice plně odpovídá osnovám tématu Ekonomika a podnikání ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

 • Výuka pokrývá tato témata:

  1. Základní ekonomické pojmy (Předmět a definice ekonomie; Prvopočátky ekonomického chování; Členění ekonomie; Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy)

  2. Úvod do tržního hospodářství (Potřeby; Výroba a výrobní proces; Zboží; Peníze; Základní prvky tržního mechanismu; Členění trhu)

  3. Trh výrobků a služeb (Poptávka; Nabídka; Vzájemné působení nabídky a poptávky)

  4. Ostatní trhy (Obecná charakteristika trhu výrobních faktorů; Trh půdy; Trh práce; Finanční trhy)

  5. Doprovodné jevy tržního mechanismu (Nedokonalosti tržního mechanismu; Nezaměstnanost; Inflace)

  6. Úloha státu v tržním hospodářství (Stát na straně nabídky a poptávky; Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí; Hospodářská politika vlády; Selhávání státu v tržním hospodářství)

  7. Nástroje hospodářské politiky státu (Monetární a fiskální politika státu; Státní rozpočet; Obchodní politika státu; Důchodová a sociální politika státu)

  8. Národní hospodářství (Členění národního hospodářství; Soukromý a veřejný sektor; Veřejná ekonomie)

  9. Národohospodářské agregáty (Životní úroveň a její ukazatele; Toky v národním hospodářství)

  10. Banky a jejich úloha v hospodářství země (Formy peněz; Vznik bank; Funkce a postavení centrální banky a komerčních bank)

  11. Cyklický vývoj tržního hospodářství (Ekonomický růst; Faktory ovlivňující ekonomický růst; Hospodářský cyklus; Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství)

  12. Zahraniční obchod (Členění, výhody a rizika zahraničního obchodu; Clo a celní politika; Podnikání v rámci EU)

  13. Podnik (Obecná charakteristika podnikatelského subjektu; Živnostenský rejstřík; Obchodní rejstřík; Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti; Podnikatel; Podnik; Obecná charakteristika a formy obchodních společností; Další formy podnikání)

  14. Podnikání / Činnost podniku (Finance a peníze v podnikatelské sféře; Tok peněz v podniku; Zdroje financování podniku; Činnost podniku; Management podniku; Marketing podniku; Náklady, výnosy a výsledek hospodaření; Stanovení prodejní ceny)

  15. Daně a poplatky (Daňová soustava ČR; Formy daní; Poplatky)

  16. Zaměstnání (Obecné podmínky zaměstnanosti občanů; Nabídka a poptávka na trhu práce; Výběr pracovníků na určitý typ práce; Odměňování a mzdy; Úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti; Aktivní přístup k uplatnitelnosti na trhu práce)

  17. Osobní finance (Bankovky a mince České republiky; Způsoby placení; Finanční produkty)

  18. Moje ekonomické povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté ekonomické situace a problémy, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.

 •  Brožovaná, 210 x 303 mm, 104 stranS tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Literatura pro 4.ročník středních škol - Pracovní sešit

Literatura pro 4.ročník středních škol - Pracovní sešit
L. Andree, J. Dvořák, M. Fránek a kol.
DIDAKTIS
199 Kč
skladem

Literatura pro 4.ročník středních škol - Učebnice

Literatura pro 4.ročník středních škol - Učebnice
L. Andree, M. Fránek, M. Kulhavá a kol.
DIDAKTIS
259 Kč
skladem

Člověk na cestě k moudrosti - Filosofie a etika pro střední školy

-5%
Člověk na cestě k moudrosti - Filosofie a etika pro střední školy
Přemysl Šil, Jana Karolová
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
257 Kč
skladem

Občanský a společenskovědní základ - Filosofie

Občanský a společenskovědní základ - Filosofie
Jiří Hejduk
COMPUTER MEDIA
220 Kč
skladem