DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Organická chemie

Přehledný a relativně podrobný výklad organické chemie pro střední školy.

Autor:Anna Janeczková, Pavel Klouda
Nakladatel:KLOUDA
Kód:22227
ISBN:8086369048
EAN:9788086369044
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:150 Kč
Množství:
+-
ks
  • Výklad organické chemie včetně názvosloví podle doporučení IUPAC a reakčních mechanismů.
  • Velké množství cvičení. 
  • Vydání aplikuje moderní názvosloví podle posledních doporučení IUPAC.
  • 160 stran, A4

Ukázka z učebnice Organická chemie

Konformace organických sloučenin (první ukázka)

V necyklických molekulách, v nichž jsou atomy vázány jednoduchou vazbou sigma, dochází k otáčení (rotaci) atomů nebo skupin atomů kolem této jednoduché vazby. Jednotlivé molekuly sloučeniny se pak mohou lišit vzájemnou orientací substituentů na atomech spojených jednoduchou vazbou. Taková prostorová uspořádání téže chemické sloučeniny, která mohou plynule přecházet jedno v druhé, se nazývají konformace nebo konformační (rotační) izomery, zkráceně konformery (rotamery). V souboru molekul téže látky jsou konformery zastoupeny ve vzájemné rovnováze. Energeticky nejvýhodnější z nich (tj. konformer s nejmenším obsahem potenciální energie) za běžných podmínek zpravidla převažuje a výrazně určuje vlastnosti sloučeniny.

Amidy karboxylových kyselin (druhá ukázka)

Amidy karboxylových kyselin jsou deriváty kyselin, v nichž je karboxylový hydroxyl nahrazen skupinou –NH2.

Názvosloví
- Substituční názvy amidů se tvoří přidáním zakončení amid k názvu uhlovodíku.
Při odvození názvu ze systematického názvu karboxylové kyseliny nahradíme zakončení -ová kyselina zakončením -amid, resp. -karboxylová kyselina zakončením -karboxamid.
- Polosystematické názvy se tvoří připojením koncovky -amid ke kmeni latinského názvu karboxylové kyseliny (acetamid).
- Třetí způsob tvorby názvu využívá opisu (amid octové kyseliny).

Hlavní kapitoly

ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE
STAVBA ORGANICKÝCH SLOUČENIN
KLASIFIKACE ORGANICKÝCH SLOUČENIN
PROSTOROVÁ STAVBA ORGANICKÝCH SLOUČENIN
KLASIFIKACE REAKCÍ A REAKČNÍ MECHANISMY
NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN
NASYCENÉ UHLOVODÍKY
UHLOVODÍKY S DVOJNÝMI VAZBAMI
UHLOVODÍKY S TROJNÝMI VAZBAMI
ARENY
NÁZVOSLOVÍ DERIVÁTŮ UHLOVODÍKŮ
HALOGENDERIVÁTY
ORGANOKOVOVÉ SLOUČENINY
NITROSLOUČENINY
AMINY
HYDROXYDERIVÁTY
ETHERY
ALDEHYDY A KETONY
KARBOXYLOVÉ KYSELINY
SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN
FUNKČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH KYSELIN
SIRNÉ SLOUČENINY
ORGANICKÉ SLOUČENINY FOSFORU, ARSENU, KŘEMÍKU A BORU
HETEROCYKLICKÉ SLOUČENINY
DOPLNĚK - PŘÍRODNÍ LÁTKY

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Analytická chemie

Analytická chemie
Moravcová Hana
KLOUDA
129 Kč
skladem

Anorganická technologie

Anorganická technologie
Hranoš Přemysl
KLOUDA
129 Kč
skladem

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie
Kovalčíková Tatiana
KLOUDA
149 Kč
skladem

Chemická laboratorní cvičení II. pro 2.ročník SPŠCH

Chemická laboratorní cvičení II. pro 2.ročník SPŠCH
Anna Janeczková, Anna Fialová, Marek Šima
KLOUDA
88 Kč
skladem

Fyzikální chemie

Fyzikální chemie
Pavel Klouda
KLOUDA
159 Kč
skladem