DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Organizace soudnictví a právní služby

Autor:Schelleová Ilona a kolektiv
Nakladatel:ALFA PUBLISHING
Kód:25203
ISBN:8086851397
EAN:9788086851396
Dostupnost:Zboží není dostupné

K nejvýznamnějším funkcím státu patřil vždy výkon soudnic­tví. Hlavním úkolem soudů je zákonem stanoveným způsobem posky­tovat ochranu právům občanů. To vyplývá ze základních funkcí právního státu spočívající v garantování práva na soudní ochranu. Tedy každý člověk má mít svobodný přístup k soudům. Soudy plní významné funkce každého právního státu, jsou klíčovou součástí státního mechanismu. Na jejich efektiv­nosti fungování do značné míry závisí naplňování požadavku právní­ho státu - ochrana práva. Z toho důvodu organizaci soudnictví věnují vý­znamnou pozornost ústavní předpisy všech demokratických států.

Organizace soudů a struktura soudního procesu musí především vytvá­řet předpoklady vysoké „spolehlivosti“ soudního procesu. Početné účinné garance, které se v něm uplatňují včetně plného rozvinutí kontradiktorní­ho sporu, mohou se jevit nadbytečné a těžkopádné pouze nezasvěcenému a neinformovanému pozorovateli. Musí však být posuzovány z hlediska základního cíle soudnictví i společenských a lidských hodnot, které jsou jimi chráněny. Je tedy nutno respektovat operativnost a rychlost, levnost i jiné hodnoty téhož řádu, uplatňované v souvislosti s ochranou subjek­tivních práv, pouze do té míry, pokud se nedostávají do rozporu s uplat­něním hodnoty vyšší, která je vyjádřena zákonným, skutkově opodstatně­ným soudním rozhodnutím.

Každý demokratický stát si buduje instituce sloužící k ochraně před nezákonnými zásahy výkonné moci. K nim patří mimo jiné vedle ústav­ního soudnictví i soudnictví správní. Autoři se zaměřili na problematiku advokacie, patentových zástupců a notářů. Neopomněli také zdůraznit legislativu týkající se daňových poradců, která je v tržní ekonomice a v boomu finančního poradenství, velmi žádaná.

Seznamte se s pojmy, které Vás provázejí při různých jednáních a které se běžně užívají, ale většina z nás nezná správnou terminologii a právní úpravu:

  • výkonná moc,
  • soudnictví,
  • advokacie,
  • notář,
  • patentový zástupce,
  • finanční poradce, aj.

Jedná se o komplexní pohled na problematiku organizace soudnictví a právní služby, což uvítají nejen studenti, ale i odborníci z právní praxe.

Kniha je aktuálním pohledem na současnou podobu českého soudnictví, advokacie a notářství. Poskytne i nejširší veřejnosti všechny základní informace o možnostech právní služby v českém prostředí.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Správní právo - Obecná část

-10%
Správní právo - Obecná část
Jiří Masařík, Václav Kricner
ARMEX PUBLISHING S.R.O.
170 Kč
skladem

Vybrané problémy ze základů teorie práva

Vybrané problémy ze základů teorie práva
Václav Froněk
ARMEX PUBLISHING S.R.O.
109 Kč
skladem