DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Periodická soustava chemických prvků (skládačka)

Skládačka, formát A5, 6 stran skládačky, 140x220 mm, měkká vazba

Nakladatel:NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
Kód:23963
ISBN:9788071822103
EAN:9788071822103
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:40 Kč
Množství:
+-
ks

Více než 3 000 informací o 117 prvcích periodické soustavy.
Periodická tabulka zpracovaná v podobě praktické skládačky, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k velkému počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků.

Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, středoškolákům, vysokoškolákům a učitelům chemie. Využijí ji i žáci základních škol, kterým přehledné zařazení množství informací přímo v tabulce pomůže lépe pochopit podobnost prvků umístěných v jednotlivých skupinách a tím jim i umožní nalézt lepší přehled o periodické soustavě prvků a jejich zákonitostech.
Kvalitní zpracování umožňuje časté používání bez poškození.
6 stran (třídílná skládačka) – 14x22 cm

Tabulka obsahuje
– český a mezinárodní název, značku prvku, protonové číslo
– relativní atomovou hmotnost
– Paulingovu elektronegativitu, Allred-Rochowu elektronegativitu
– elektronovou konfiguraci, oxidační čísla
– skupenství prvku při teplotě 25 °C
– rozdělení na kovy /polokovy/ nekovy, rozdělení na s, p, d, f prvky
– modifikace prvku při pokojové teplotě
– teplotu tání a varu, hustotu
– 1., 2., 3. ionizační energii
– atomový a kovalentní poloměr
– neutronová čísla nejrozšířenějších přírodních izotopů, počet stabilních a nestabilních izotopů
– měrnou tepelní kapacitu, tepelní a elektrickou vodivost
– krystalickou strukturu prvků
– zastoupení prvků v zemské kůře, rok objevu
– názvy charakteristických skupin prvků
– grafické znázornění rozložení atomů v různých krystalických strukturách (kubické, tetragonální, hexagonální, ...)
– zda se daný prvek nachází na Zemi jen ve stopovém množství, nebo se vyrábí technicky
– zda má prvek stabilní nulid, nebo je radioaktivní (u nestabilních prvků je uvedena také hodnota poločasu rozpadu nejstabilnějšího izotopu)
– přípony v názvech sloučenin podle oxidačních stupňů
– pořadí deseti nejvíce zastoupených prvků ve vesmíru, mořské vodě, vzduchu a lidském orsganismu
– fyzikální konstanty používané při chemických výpočtech
– rozdělení látek a směsí do jednotlivých skupin spolu s definicemi jejich stavebních jednotek (elektron, atom, molekula, ...)


Výhody oproti konkurenci.
– víc jak 3000 informací charakterizujících vlastnosti prvků soustředěných na jednom místě
– tabulka obsahuje větší množství údajů, ale díky tomu že je na principu skládačky, je možné ji každodenně přenášet
– nabízí možnost seznámit se s nejaktuálnějšími informacemi a s nově objevenými prvky (113Uut – 2004, 115 Uup – 2004, 118 Uuo – 2006)
– periodická soustava uvádí i jednotlivé modifikace prvků se zvýrazněním té modifikace, pro kterou platí dané údaje (žlutý/šedý arzen, šedý/bílí cín, ...)
– na grafické zařazení prvků v tabulce navazuje i vyjmenování všech skupin prvků (12/2.B – skupina zinku, 13/3.A/p1 – triely, 14/4.A/p2 – tetrely, ...)
– prvky bez stabilního izotopu mají zobrazený i údaj opoločase rozpadu nejstabilnějšího izotopu. (226Ra – 1602 r, 265Rf – 13 h, 289Uuq – 21 s ...)
– obsahuje 25 fyzikálních konstant nejčastěji využívaných při chemických výpočtech na hodinách chemie nebo v laboratořích (Avogadrova konstanta, elementární náboj, standardní tlak ...)
– informuje o složení atomu, co je to např: ion, molekula, prvek, nuklid, jak se rozdělují látky a směsi atd.
– vzhledem k tomu, že konkurenční tabulky s větším počtem údajů jsou velkoformátové, je výhodou této tabulky i její cena.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Fyzikální veličiny a jednotky - Vztahy mezi fyzikálními veličinami (tabulka pro ZŠ)

Fyzikální veličiny a jednotky - Vztahy mezi fyzikálními veličinami (tabulka pro ZŠ)
Alena Václavíková, Lumír Svoboda
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)

Český jazyk - Pravopisné jevy (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)

Český jazyk - Větná skladba (tabulka)
Kolektiv autorů
MC NAKLADATELSTVÍ
20 Kč
skladem

Literatura pro 2.ročník středních škol - Učebnice

Literatura pro 2.ročník středních škol - Učebnice
T. Polášková, K. Srnská, A. Štěpánková, V. Tobolíková
DIDAKTIS
269 Kč
skladem