DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Písemky z matematiky pro gymnázia

Ukázka z Písemky z matematiky pro gymnáziaUkázka 2 z Písemky z matematiky pro gymnázia

Autor:Vocelka J.
Nakladatel:SCIENTIA
Kód:24301
ISBN:8086960197
EAN:9788086960197
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks
  • Databáze úloh ve dvou rovnocenných variantách A a B je podkladem k sestavování desetiminutovek i souhrnných písemek a testů.
  • Kniha navazuje na úspěšný titul A. Halouzky PÍSEMKY z matematiky SŠ. Zatímco Halouzkovy "písemky" odpovídají základní úrovni připravovaných státních maturit, PÍSEMKY z matematiky gymnázia jsou koncipovány tak, aby připravily studenty k maturitě vyšší úrovně.
  • V souladu s novým pojetím výuky jsou v úvodu každého tématu vyjmenovány kompetence, jejichž osvojení mají jednotlivé úlohy ověřit. Všechny úlohy jsou uvedeny ve dvou srovnatelných variantách A a B, ve výsledcích jsou naznačeny i dílčí kroky řešení a mezivýsledky.
  • Ačkoli je sbírka určena především učitelům gymnázií k tvorbě prověrek a testů, je velmi vhodná i jako rozšiřující materiál do výuky matematiky na SŠ a ve výběrových seminářích.
  • Sbírku tak mohou využívat učitelé i studenti všech typů středních škol.

Recenze učebnice

To, že matematických úloh a příkladů není nikdy dost, potvrdí každý vyučující tomuto předmětu, ba dokonce i student, kterého čeká náročnější zkouška nebo písemný test.
V roce 2005 vyšla sbírka Písemky z matematiky SŠ. Její autor A. Halouzka zpracoval učivo matematiky, které rozsahem i obsahem odpovídá standardům tohoto vyučovacího předmětu platným pro většinu typů střední školy. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o učivo, jehož osvojení bude ověřovat státní část maturitní zkoušky, v dokumentech označovaná jako M1.
Tato publikace analogicky zpracovává jednak učivo odpovídající profilové části maturitní zkoušky, tj. M2, a také ta témata, která jsou v dokumentech MŠMT ČR označována jako doporučená.
Najdete zde tedy opět dvojice úloh otevřených i uzavřených, které obsahově i obtížností spolu korespondují. Jsou to však již úlohy náročnější, některé z nich mají problémový charakter.

Ke každému tématu je připojeno i řešení všech příkladů, což zpravidla není jen „holý“ výsledek, jsou naznačeny dílčí kroky postupu a jejich výstupy. To proto, aby uživatel-vyučující, který se připravuje na vyučovací hodinu, okamžitě mohl posoudit, jak je úloha numericky, tudíž i časově náročná, co řešitele „čeká“, co by jej mohlo zaskočit. Pokud je uživatelem žák, může si najít, pokud akceptoval publikací navržený postup a jeho výsledek se závěrem řešení nesouhlasí, v které části pravděpodobně chyboval.
Tentokrát není připojen návrh bodovacího hodnocení jednotlivých úloh, a to proto, že v programech jednotlivých středních škol má matematika rozdílné postavení, tudíž i hodnocení obtížnosti úlohy je relativní. V rámečcích jsou uvedeny kompetence, jejichž osvojení má test ověřit.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ

-5%
Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro SŠ
Mikulčák, Charvát a kol.
PROMETHEUS
200 Kč
skladem

Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky

Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky
Zhouf Jaroslav
PROMETHEUS
125 Kč
skladem

Řešené maturitní úlohy z matematiky

Řešené maturitní úlohy z matematiky
Bušek Ivan
PROMETHEUS
268 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem