DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Pokusy z fyziky na střední škole 4 (Optika, Kvantová fyzika, Atomová a jaderná fyzika)

Autor:Svoboda Emanuel a kol.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:29060
ISBN:8071960101
EAN:8071960101
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:176 Kč
Množství:
+-
ks
  • Čtvrtý díl čtyřdílné publikace má dvě části. První část obsahuje celkem 75 pokusů z optiky a 20 pokusů k tématu fyzika mikrosvěta různé obsahové, metodické i technické úrovně.
  • Vedle složitějších pokusů s různými soupravami jsou také uvedeny pokusy s velmi jednoduchými pomůckami. U každého pokusu je uveden seznam potřebných pomůcek. Následuje popis přípravy pokusu, na který navazuje návod k jeho provedení. V řadě případů jsou tyto části doplněny obrázkem pro názornější představu jednotlivých částí i celé sestavy experimentu. Potom je uvedeno buď stručné vysvětlení demonstrovaného fyzikálního jevu či děje, nebo je vysloven závěr vyplývající z provedeného pokusu. Na závěr některých pokusů jsou uvedeny metodické nebo technické poznámky včetně námětů dalších možných modifikací popisovaného experimentu. Druhá část publikace je věnována popisu a funkci některých školních přístrojů a pomůcek. Popisované přístroje a pomůcky byly rozděleny do 25 okruhů a pro rychlou orientaci při hledání popisu uspořádány abecedně.

OBSAH:
Předmluva
I. ČÁST: Pokusy z optiky a fyziky mikrosvěta
  1 Přímočaré šíření světla, odraz, lom a disperze světla
  2 Zobrazování optickými soustavami
  3 Vlnová optika
  4 Elektromagnetické záření a jeho energie
  5 Kvantová povaha elektromagnetického záření
  6 Atomová a jaderná fyzika
II. ČÁST: Popis a funkce některých školních přístrojů a pomůcek

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují