Popis učebnice: New Headway Pre-intermediate Student´s Book 3. vydání

Popis učebnice: New Headway Pre-intermediate Student´s Book 3. vydání

Tituly řady Headway jsou právem označovány za nejprodávanější učebnice anglického jazyka pro dospělé a dospívající studenty. Celý kurz autorů Johna a Liz Soars je koncipován jako šestidílný a po celou dobu své existence na trhu se díky spolupráci s lektory angličtiny neustále vyvíjí, zdokonaluje a průběžně aktualizuje.
Výukové materiály pre-intermediate odpovídají podle Společného evropského rámce pro jazyky úrovni A2 až B1, což pro naše studenty středních škol také znamená úroveň potřebnou ke složení Nové maturitní zkoušky.

Třetí edice kurzu pre-intermediate se skládá z jedenácti položek: od učebnice a pracovních sešitů, které existují v několika variantách, přes materiály pro učitele, až po audio nahrávky, dvd nahrávky a itools pro interaktivní tabule a multimediální učebny.

Učebnice se skládá z dvanácti lekcí, ve kterých je jasně vysvětlená gramatika, používá se současná slovní zásoba, reálné texty a nahrávky poslechů. Na konci učebnice je zařazena slovní zásoba podle lekcí, přepisy jednotlivých audio nahrávek, souhrn gramatiky s dalšími doplňkovými cvičeními a také dalších dvanáct lekcí, díky kterým si studenti osvojí dovednost písemného projevu v anglickém jazyce.
Studenti i učitelé navíc naleznou další podporu, materiály a cvičení na stránkách vydavatelství Oxford University Press. Vydavatelství nyní přichází na trh se čtvrtou edicí tohoto oblíbeného kurzu.