DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu - Čtyřletá gymnáza

Autor:Fuchs E., Hrubý D.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:29017
ISBN:8071963259
EAN:9788071963257
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:145 Kč
Množství:
+-
ks
  • Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci RVP pro gymnaziální vzdělávání.
  • Publikace nepřináší výslednou podobu předmětu matematika ve školním vzdělávacím programu, ale poskytuje materiály, které usnadní učitelům tvorbu tohoto programu. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky.

OBSAH:
  1 Úvod
  2 Vymezení RVP GV
  3 Klíčové kompetence
  4 Vzdělávací oblasti
  5 Matematika a její aplikace podle RVP GV
  6 Vzdělávací obsah
  7 Navrhovaný přehled učiva matematiky na gymnáziu
  8 Postavení matematiky v učebním plánu gymnázia
  9 Organizace výuky matematiky na gymnáziu
10 Semináře a cvičení z matematiky
11 Doporučená literatura
12 Počítačová podpora výuky matematiky
13 Pomůcky pro výuku matematiky
14 Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků
15 Práce s talentovanými a zaostávajícími žáky
16 Další vzdělávání učitelů matematiky
17 Předmětová komise matematiky
18 Prezentace výsledků práce učitelů a žáků v matematice
19 Literatura použitá pro zpracování tohoto textu

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují