DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu - SOU

Střední odborná učiliště.

Autor:Fuchs E., Binterová H.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:29061
ISBN:8071963240
EAN:9788071963240
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:145 Kč
Množství:
+-
ks
  • Tvorba školního vzdělávacího programu je nelehký úkol. Uvedenou publikací se mohou učitelé inspirovat při jeho vypracovávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v rámci RVP pro odborné vzdělávání.
  • Publikace nepřináší výslednou podobu předmětu matematika ve školním vzdělávacím programu, ale poskytuje materiály, které usnadní učitelům tvorbu tohoto programu. Kromě orientačního návrhu hodinových dotací předmětu a základního rozvržení učiva je pozornost věnována mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými žáky i se žáky se speciálními poruchami učení. Ukazuje možnost dalšího vzdělávání učitelů a nabízí metodickou pomoc při zavádění moderních metod výuky.

OBSAH:
Předmluva
  1 Úvod
  2 Vymezení RVP
  3 Pojetí a cíle matematiky na SOU
  4 Klíčové kompetence
  5 Vzdělávací oblasti
  6 Matematické vzdělávání
  7 Užití matematiky
  8 Učební plán
    8.1 Rámcový učební plán
    8.2 Konkretizovaný učební plán
  9 Organizace výuky
    9.1 Tematický plán
    9.2 Projekty
10 Doporučená literatura
11 Výuka matematiky podporovaná počítačem
12 Pomůcky pro výuku matematiky
13 Hodnocení a diagnostika
14 Předmětové komise
15 Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči a s talentovanými žáky
16 Další vzdělávání učitelů a žáků v matematice
17 Prezentace výsledků práce učitelů a žáků v matematice
18 Literatura použitá pro zpracování tohoto textu

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují