DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Pracovní sešit z matematiky - Soubor úloh pro 8. r. ZŠ (přepracované barevné vydání)

Ukázka z Pracovní sešit z matematiky - Soubor úloh pro 8. r. ZŠUkázka č. 2 z Pracovní sešit z matematiky - Soubor úloh pro 8. r. ZŠ

Autor:Odvárko O., Kadleček J.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:55606
ISBN:9788071964377
EAN:9788071964377
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:148 Kč
Množství:
+-
ks
  • Pracovní sešit je součástí přepracované řady učebnic matematiky pro 8 r. ZŠ. Upravená vydání ještě lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě.
  • Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a podněcujících žáky k plnění různých úkolů a vyhledávání informací. Jsou posíleny nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. rozvoj geometrické představivosti, kombinatorické úlohy). Mnohé úlohy vedou k zamyšlení nad problémy, které souvisejí s životním prostředím (např. úsporné žárovky, kouření).
  • Nejvíce změn je v grafickém vybavení. Učebnice jsou barevné, jsou v nich zařazeny fotografie reálných objektů a situací, vtipné a motivující barevné ilustrace.
  • Přepracovaná vydání učebnic jsou na obálce graficky vyznačena žlutým lomeným proužkem v levém dolním rohu obrázku.
  • formát C5 17x23 cm
  • 172 stran

OBSAH:

8/1

Mocniny a odmocniny; Pythagorova věta; výrazy
1  Druhá mocnina a druhá odmocnina
   1.1 Co je druhá mocnina
   1.2 Umocňujeme zpaměti a porovnáváme
   1.3 Odhadujeme a počítáme druhé mocniny
   1.4 Co je druhá odmocnina
   1.5 Odmocňujeme zpaměti a porovnáváme
   1.6 Odhadujeme a počítáme druhé mocniny
2  Pythagorova věta a její užití
   2.1 Seznamujeme se s Pythagorovou větou
   2.2 Pythagorova věta v rovině
   2.3 Pythagorova věta v prostoru
3  Souhrnná cvičení
4  Výrazy
   4.1 Číselné výrazy
   4.2 Výrazy s proměnnými
   4.3 Výrazy v matematice i životě
5  Mnohočleny
   5.1 Co je mnohočlen
   5.2 Sčítání a odčítání mnohočlenů
   5.3 Násobení mnohočlenů
   5.4 Rozklad mnohočlenu na součin
   5.5 Vzorce usnadňují úpravy
6  Souhrnná cvičení
7  Mocniny s přirozeným mocnitelem
   7.1 Co je třetí mocnina
   7.2 Co je mocnina s přirozeným mocnitelem
   7.3 Součin a podíl mocnin se stejným základem
   7.4 Mocnina součinu, podílu a mocniny
   7.5 Zápis čísla v desítkové soustavě
8  Souhrnná cvičení   

8/2  Lineární rovnice; základy statistiky
1  Řešení rovnic
   1.1 Připomínáme si výrazy
   1.2 Co znamená řešit rovnici
   1.3 Ekvivalentní úpravy rovnic
   1.4 Řešení lineárních rovnic
   1.5 Rovnice v součinovém tvaru
2  Rovnice kolem nás
   2.1 Jak na slovní úlohy
   2.2 Proti sobě i za sebou
   2.3 Každý sám, nebo společně?
   2.4 Výpočet neznámé ze vzorce
3  Souhrnná cvičení
4  Základy statistiky
   4.1 Statistické šetření
   4.2 Diagramy
   4.3 Aritmetický průměr
   4.4 Modus a medián
5  Souhrnná cvičení

8/3 Kruh, kružnice, válec; konstrukční úlohy
1  Kružnice a kruh
   1.1 Kružnice a kruh
   1.2 Kružnice a přímka
   1.3 Dvě kružnice
   1.4 Thaletova kružnice
   1.5 Délka kružnice a obvod kruhu
   1.6 Obsah kruhu
2  Válec
   2.1 Válec a jeho síť
   2.2 Povrch válce
   2.3 Objem válce
3  Souhrnná cvičení
4  Konstrukční úlohy
   4.1 Množiny bodů v rovině
   4.2 Konstrukce trojúhleníků
   4.3 Konstrukce čtyřúhelníků
5  Souhrnná cvičení
Výsledky úloh  

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Deutsch mit Max 2 - učebnice (A1)

Deutsch mit Max 2 - učebnice (A1)
Fišarová O., Zbranková M.
FRAUS
189 Kč
skladem

Deutsch mit Max 1 - pracovní sešit s přílohou Přehled učiva (A1)

-7%
Deutsch mit Max 1 - pracovní sešit s přílohou Přehled učiva (A1)
Fišarová Olga, Zabranková Milena
FRAUS
153 Kč
skladem