DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Pravopisné křižovatky - Stavba slova, slova příbuzná

Autor:Zdeněk Topil
Nakladatel:Tobiáš
Kód:56516
ISBN:9788073111632
EAN:9788073111632
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:85 Kč
Množství:
+-
ks

Pravopisné křižovatky – stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelstvíTobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovatpři řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskáchuprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičeníma zafixováním postupů. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace),které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.
 
Tento pracovní sešit je věnován stavbě slova, tedy učivu, se kterým se děti potřebují seznámitpřed probíráním vyjmenovaných slov (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisuv koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy).

Můžete jej používat samostatně, autoři doporučují kombinaci s novou řadou učebnic Českéhojazyka pro 1. stupeň základní školy z nakladatelství Tobiáš, která začala vycházet v roce 2015.


Jak pracovní sešit používat?
Sešit je určen k individuální práci dítěte pod dohledem dospělé osoby. Cílem cvičení je nácvika zafixování postupu v krocích, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti a manuální zručnosti. Předtím, než začne dítě s jednotlivými cvičeními pracovat, nechte ho přečíst zadání a chtějte po něm, aby vám vysvětlilo, co se od něj očekává.

Cvičení
V prvním bloku cvičení na stránkách 2–7 se děti seznamují s pochopením příbuznosti slov nazákladě vysvětlování jejich významu. V dalším bloku cvičení na stránkách 8–23 se učí hledat kořen slova. Vodítkem pro názorné pochopení je čtvercová síť, do níž zapisujeme nebo nalepujeme slova příbuzná tak, aby písmena, která jsou příbuzným slovům společná, byla vždy zapsána pod sebou ve sloupečku tak, aby děti mohly vymezit, odkud kam se písmena pod sebou shodují – tedy odkud kam sahá kořen. V prvních cvičeních tohoto typu nabízí pracovní sešit slova příbuzná k zapsání pod sebe, v pokročilejší fázi musí děti slova příbuzná uvádět samy.
Ve 3. ročníku se ještě kvůli vyjmenovaným slovům potřebují děti seznámit s pojmem předpona. Autoři se nevyhýbají ani příponové části, tu však nerozebírají na jednotlivé přípony, jedná se o záležitost určenou spíše jazykovědcům než žákům 1. stupně základní školy.
Další část sešitu od str. 28 se zabývá pochopením pojmu koncovka. Oceníte ji ve 4. a 5. ročníku základní školy. Opět využívá čtvercové sítě, tentokrát k tomu, aby si děti všimly a následně pochopily, že je to ta část slova, která se při skloňování nebo časování skutečně mění. I když jsou myšlenkové postupy abstraktní, a tudíž neviditelné, díky čtvercové síti a zápisu do ní získáme kontrolu, zda je postup dítěte uvědomělý. Není nutné, aby dítě vypracovalo při jednom sezení cvičení celé. Stačí třeba polovina, ale bez chyby. V okamžiku, kdy dítě úkol bezpečně chápe, mu naopak nebráníme doplnit i několik cvičení.
Slova nebo jejich části určené k vystřižení najdete na konci sešitu.
Pracovní sešit můžete používat samostatně, pokud však potřebujete podrobnější poučení a vysvětlení procvičovaného gramatického jevu, najdete ho v  učebnicích nakladatelství Tobiáš.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují