DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Přehledné dějiny literatury 1

Autor:Balajka Bohuš a kol.
Nakladatel:FORTUNA
Kód:16752
ISBN:8071683663
EAN:9788071687177
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:169 Kč
Množství:
+-
ks
  • Poutavě, přístupně a podrobně zpracované dějiny české a světové literatury jsou určeny pro studenty středních škol všech typů, pro učitele literatury i pro širokou veřejnost.
  • První díl je věnován literatuře do první světové války, druhý díl literatuře meziválečné.

Formát A4 / 240 stran / 3. vydání

Recenze učebnice

Předmětem literatury je člověk zobrazený ve své citové a rozumové sféře, v projevech svého jednání i při řešení základních životních situací.
Lidský jedinec však nežije ve vzduchoprázdnu, přichází do styku s jinými lidmi, zaujímá k nim různé postoje, vytváří si k nim své vztahy; je součástí společenského celku, bytostí společenskou, která tvoří dějiny. Během tisíciletého trvání lidské společnosti se ovšem měnily podmínky její existence, proto se měnil i člověk. Tyto změny zasahovaly nejen oblast společenských vztahů, ale týkaly se i rozumového osvojování světa člověkem a citového přístupu k němu.
Protože ústředním hrdinou slovesného umění je člověk, je i literatura spjata s dějinami společnosti. Nic lidského nemůže být proto literatuře cizí.
Máme-li sledovat smysl jednotlivých slovesných děl, zjišťovat, jak na sebe navazují, v čem je jejich  podobnost nebo odlišnost, jaké jsou společné znaky uměleckého výrazu v literárních dílech určitého časového období, používáme k tomu hlediska historického, studujeme dějiny literatury. Čeho si v nich všímáme? Předně tzv. literárního procesu. Literární proces je souborné označení pro působení mnoha činitelů, jako jsou autor slovesného díla, jeho život a umělecké schopnosti, společnost, která vznik díla ovlivňuje, a konečně soudobá literární praxe. Literární dílo totiž vždy nějakým způsobem reaguje na dobovou literární situaci:  buď se podřizuje tradici, nebo ji porušuje.
Slovesné umění všech dob zobrazuje dlouhé a často i neobyčejně pohnuté drama lidského zápasu o dokonalejší podobu světa, sleduje životní situace lidí, jejich naděje, sny, omyly, prohry i vítězství.
Také v těchto dějinách literatury chceme vidět především člověka v jeho historické podmíněnosti a proměnlivosti. Člověka jako předmět uměleckého zobrazení i jako zobrazovatele a tvůrce nových hodnot.
Naše učebnice sleduje vývoj národní literatury a ve vybraných kapitolách přední zjevy literatury světové. Zapojení národního písemnictví do souvislosti se světovou literaturou je dáno stále sílící představou světové literatury jako celku. Poměr mezi národní literaturou a literaturou světovou vyplývá částečně z určení knihy: má sloužit jako studijní příručka studentům středních škol, ale také širší veřejnosti.
Učebnice zásadně pomíjí literárněteoretické výklady s výjimkou genetického poučení o uměleckých směrech. Otázek literární teorie si všímají jiné knihy, např. úvodní kapitoly Vodičkova Světa literatury I nebo učebnice Dr. Jiřího Kostečky Do světa literatury jinak.
Autoři se pokusili sladit informativní poslání knihy s jejím posláním naukovým, a navíc s hlediskem přístupnosti a živosti výkladu. Sloučit všechny tyto zřetele bylo však nesmírně obtížné a vedlo nekdy ke kompromisním  ústupkům, diktovaným ohledem na využití ve škole.
Přehledné dějiny literatury sledují látku postupem chronologickým, od něhož se odchylují jen v několika málo případech, kdy hledisko časového působení díla dostalo přednost před zařazením historickým.
Časové rozčlenění látky i názvy jednotlivých epoch vycházejí z hledisek vlastních literatuře jako specifickému druhu umění. Kniha přihlíží ke kulturně-uměleckým proudům a respektuje do jisté míry i změny společenské struktury.
Výběr autorů a děl národní a světové literatury není zdaleka vyčerpávající. Zahrnuje ty autory, kteří se podstatněji podíleli na vývojovém procesu a jejichž dílo je živou kulturní hodnotou, nebo ji ve své době představovalo. Zastoupení autorů světové literatury se řídilo do jisté míry i ohledem na to, které hodnoty představovaly podnětné impulzy pro národní literaturu nebo jsou živé v čtenářském povědomí.
Kniha tohoto typu nemá charakter encyklopedie kulturních dějin, i když místy poukazuje na vývoj výtvarného nebo jiného umění. Ani při sledování slovesné kultury nebylo možno vyložit soustavně  např. historické proměny jednotlivých žánrů.
V těchto Dějinách literatury šlo o hodnocení a vyslovování soudů, nikoli o postup objektivně registrující. Nedělají si nárok na definitivnost a trvalou platnost hodnocení. Nemůže být snad na škodu, když kniha nastoluje některé otázky dosud ne zcela jednoznačně rozřešené literární vědou  ( výklad realismu, romantismu, symbolismu atd.).
Poznatky získané studiem dějin literatury musí být podloženy četbou děl krásné literatury. Naše kniha chce tyto čtenářské zkušenosti doplňovat, utřiďovat a orientovat, chce poukazovat na vztahy  mezi autorem a dílem i jejich dobou a současně prohlubovat estetický vjem čtenářského prožitku. Podaří-li se jí to, splní své poslání.

(listopad 1967)

Uplynula více než dvě desetiletí, než mohla tato kniha, násilně zakázaná ze škol, znovu vyjít v  r. 1993. Nynější, celkově už 3. vydání se od obou předchozích odlišuje v tom, že vypouští partie o slovenské literatuře a výklad látky ukončuje nástupem realismu. Kapitoly o literatuře konce 19. a začátku 20. století se objeví ve druhém dílu Přehledných dějin.
V tomto 3. vydání došlo i k dalším dílčím změnám v textu, které však celkovou koncepci díla nijak nenarušují.

(prosinec 1993)

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Matematika - přehled středoškolského učiva

-10%
Matematika - přehled středoškolského učiva
Kubešová, Cibulková
Výuka cz
179 Kč
skladem

Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)

-5%
Fyzika pro střední školy 1.díl (přepracované vydání s CD)
Oldřich Lepil, Milan Bednařík, Radmila Hýblová
PROMETHEUS
180 Kč
skladem

Chemie pro SŠ

-10%
Chemie pro SŠ
Banýr J., Beneš P.
SPN
152 Kč
skladem

Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny

-8%
Dějepis pro SOŠ - České a světové dějiny
Petr Čornej, Ivana Čornejová, František Parkan, Milan Kudrys
SPN
183 Kč
skladem