Přijímací zkoušky na střední školu – vhodný výběr školy a přijímací řízení

Přijímací zkoušky na střední školu – vhodný výběr školy a přijímací řízeníPřechod ze základní školy na střední je jedním z prvních velkých kroků a závažných rozhodnutí v životě člověka. Správnou volbou školy je tedy třeba se zabývat dostatečně dlouhou dobu před podáváním přihlášek.
Zákon stanovuje dva termíny podávání přihlášek ke studiu na střední škole; jako první se podávají přihlášky na školy, na kterých se konají v rámci přijímacího řízení talentové zkoušky. Druhý termín pak platí pro všechny školy ostatní.  V současné době je možné podat si přihlášku na dvě střední školy.
Výběr vhodného oboru a zaměření je klíčovou záležitostí. Rodiče ani děti by neměli nikdy vybírat sami, ale měli by společně o rozhodnutí vést dialog. Nejprve je třeba shromáždit dostatek informací z různých zdrojů. Píše se o škole, která vás zajímá, v místním tisku? Účastní se její žáci úspěšně soutěží a různě zaměřených aktivit? Organizuje škola samotná soutěže nebo zajímavé akce pro ostatní žáky či pro veřejnost? Znáte někoho, kdo je žákem školy? Jaká povolání vykonávají její absolventi? Navštívil její zástupce vaši školu a představil vám obor, kterému vyučují?
Odpovědi na podobné otázky vám pomohou při výběru v množství škol, které máte zájem studovat. Když se vaše volba zúží, navštivte školu osobně, pokud se pořádá den otevřených dveří. Najděte si na internetu webové stránky školy a podívejte se, jak škola komunikuje se svými žáky a jejich rodiči. Školy mají také ze zákona povinnost zveřejnit kritéria přijímacího řízení a dobu jeho konání. Pokud škola organizuje přijímací řízení, musí vybrat termín mezi 22. dubnem a 7. květnem a většinou má připravena dvě po sobě následující kola.
Školy, které nepřijímají všechny žáky bez přijímacích zkoušek, patří většinou mezi prestižní, neboť to znamená, že si mohou své budoucí žáky vybírat, protože o jejich školu anebo obor je dostatečný zájem. Stejně jako jste shromažďovali informace o škole samotné, zjistěte si nyní vše i o kritériích přijímacího řízení. Většina škol používá bodový systém, v němž žák získává body za prospěch na základní škole, za úspěchy v soutěžích a mimoškolních aktivitách, které mají bezprostřední vztah k zvolenému oboru, a v neposlední řadě dostává body za samotné přijímací zkoušky.
Přijímací zkoušky se skládají většinou z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka podle volby žáka, z matematiky a dále z předmětů, které mohou být shrnuty do bloků společenskovědního a přírodovědného základu. Některé školy však volí testy všeobecných znalostí nebo scio testy. Talentové zkoušky bývají zaměřeny na hudební, výtvarnou či tělesnou výchovu podle typu školy.
Na přijímací zkoušky je třeba se předem dobře připravit a k tomu Vám mohou pomici učebnice z naší kategorie Příprava na přijímací zkoušky na SŠ.