Přírava ke státní maturitě ze zeměpisu.

Přírava ke státní maturitě ze zeměpisu.

Nakladatelství Fragment vydalo v letošním roce novinku, která poslouží všem, kteří budou maturovat ze zeměpisu. Publikace neobsahuje veškerou středoškolskou látku ze zeměpisu (v takovém případě by šlo o mnohosetstránkovou knihu), je spíše stručným a přehledným shrnutím, díky kterému problematiku pochopíte, dokážete se v ní orientovat a s pomocí atlasu budete schopni zodpovědět většinu otázek.
Jak je publikace členěna? Najdete v ní 30 kapitol = 30 maturitních otázek. Každá kapitola je uvozena stručným seznámením se s tématem. Po těchto "mini-úvodech" již následují jednotlivé podkapitoly, které logicky člení dané téma. V případě regionální geografie je to většinou vymezení oblasti, přírodních podmínek, následuje trocha ekonomie, povídání o obyvatelstvu a seznámení se se státy regionu.
Pozornost byste měli věnovat závěru kapitol. Obsahují uzavřené variantní otázky dvojího typu - základní,kterými si opakujete látku kapitoly (odpověď lze najít v textu), a rozšířené, určené zvlášť těm z vás, kteří máte rádi rébusy. A kapitolu uzavírají Rady na závěr. Autoři sem umístili postřehy, triky a tipy, které za léta praxe vysledovali. Triky, jak vyzrát na zkoušející, tipy, jak vstřebat to nejdůležitější, a postřehy, co dělá studentům největší problémy.

Z názvů kapitol vybíráme:

Planeta země
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra a biosféra
Politická geografie
Česká republika - přírodní poměry
Střední Evropa
...

Učebnici si za 179 Kč můžete objednat zde - Učebnice k maturitě ze zeměpisu.