DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Příroda a lidé Země - Učebnice zeměpisu pro SŠ

Autor:Bičík I., Jánský B. a kolektiv
Nakladatel:ČGS
Kód:13636
ISBN:9788086034928
EAN:9788086034928
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:199 Kč
Množství:
+-
ks
  • Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu.
  • Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy.
  • Zejména tematický celek Lidé na Zemi byl rozšířen o základy politické geografie a nově byly zařazeny tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie.

Praha 2007, 2. vydání
140 stran, formát B5

Recenze učebnice

... z úvodu učebnice:

Příroda a lidé Země,
učebnice zeměpisu, kterou právě dostáváte do rukou, je součástí kompletní ucelené řady učebnic určených pro gymnázia a pro jiné střední školy. Řada vychází z moderní koncepce tematicky ucelených svazků příručního formátu,z pevné grafické stavby textových a grafických dvoustránek a z textu,který uvádí jen základní fakta a navozuje hlavní problémy. Učebnice vedou k problémovému způsobu vyučování,k větší aktivitě studentů. Pro jejich oblibu většina titulů vyšla v opakovaném vydání,která jsou vždy znovu inovována a upravována,aby odpovídala současnému stavu rychle se měnícího světa. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR jako součást ucelené řady.

Příroda a lidé Země
vznikla spojením dvou dosavadních svazků: Země – úvod do geografie a Lidé na Zemi, ale vykazuje četné další změny. Zahrnuje tematické okruhy všech částí obecného zeměpisu od planetárního přes fyzický, sociální, ekonomický až po aplikovaný. Byly doplněny kapitoly z politické geografie, které v učebnici Lidé na Zemi chyběly, objevily se nové tematické celky Krajina a životní prostředí a Aplikovaná geografie, byla doplněna některá další témata. Nová učebnice beze zbytku pokrývá požadavky vyplývající z osnov zeměpisu na gymnáziu a na některých jiných středních školách. Texty jsou upraveny tak, aby reagovaly na současný vývoj ve světě. Byly inovovány všechny číselné údaje v textu, v tabulkách, mapkách i v grafech, aby obsahovaly poslední dosažitelné údaje. Všechny mapky a grafy jsou nově zpracovány kvalitnější počítačovou technologii a četné z nich , které zastaraly, nahradily mapky a grafy nové. Byly provedeny i změny v řazení tematických okruhů  a přesuny částí textů mezi kapitolami v zájmu zlepšení logické návaznosti.

Příroda a lidé Země
přináší středoškolským profesorům zeměpisu a studentům středních škol výrazné výhody proti dosavadním svazkům:
- Učebnice zahrnuje kompletní učivo obecného zeměpisu v jednom díle. Protože obsahuje i témata   zařazená v osnovách jako doporučená, umožňuje výběr námětů pro zeměpisné semináře!
- Učebnice podává nejnovější dosažitelné informace o světě na počátku 21.století!
- Učebnice přináší pro uživatele cenové zvýhodnění proti koupi jednotlivých dílů!

Součástí ucelené řady učebnic zeměpisu pro střední školy jsou dále svazky:
Regionální zeměpis světadílů 
Česká republika

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

-7%
Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
Popelka M., Válková V.
SPN
185 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky

-10%
Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky
Bušek I., Calda E.
PROMETHEUS
113 Kč
skladem

Fyzika pro gymnázia - Mechanika

-5%
Fyzika pro gymnázia - Mechanika
Bednařík M., Široká M., Svoboda E.
PROMETHEUS
151 Kč
skladem

Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl

-12%
Chemie pro čtyřletá gymnázia - 1.díl
Aleš Mareček, Jaroslav Honza
NAKLADATELSTVÍ OLOMOUC
165 Kč
skladem

Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice

-15%
Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice
J. Charvát, J. Zhouf, L. Boček
PROMETHEUS
110 Kč
skladem