DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Průvodce díly světové a české literatury (Svazek B)

Autor:Bohuslav Hoffmann, Milada Caltíková
Nakladatel:Enigma
Kód:53063
ISBN:9788081330001
EAN:9788081330001
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks
  • Publikace Průvodce díly světové a české literatury B navazuje na obdobně koncipovanou knihu Průvodce díly světové a české literatury A, která obsahuje vybraná díla od nejstarších dob do poloviny 19. století, do období romantismu.
  • Tato antologie na ni navazuje a přináší interpretované ukázky z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století, tj. převážně literární díla z doby realismu, naturalismu, novoro-mantismu, symbolismu, civilismu, vitalismu, naturismu, impresionismu (tzv. nové, předválečné moderny).
  • Tento výběr se zastavuje před nástupem moderních směrů, které ovlivňovaly vývoj literatury, umění a kultury vůbec v několika letech před 1. světovou válkou a v období mezi dvěma světovými válkami (expresionismus, kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus…). Těmto uměleckým směrům a literárním dílům jimi ovlivněným bude věnován připravovaný Průvodce díly světové a české literatury C.
  • Těžiště Průvodce je v poměrně podrobných textových ukázkách vybraných literárních děl, textů, které reprezentují dané umělecké směry, jejich autory a některé národní literatury.
  • Průvodce chce také v přiměřené míře přiblížit uměleckou kvalitu těchto děl; zaměřuje se proto nejen na tzv. obsah, ale také, ba především na jejich uměleckou výstavbu, tzv. uměleckou formu, jíž jsou daný námět a téma čtenáři prezentovány. V tom také koneckonců spočívá podstata a smysl literárního vyučování, podstata maturitní zkoušky a hodnota, kterou si má do života odnést kulturní vzdělanec.
  • Průvodce neopomíjí ani autorské osobnosti. Čtenář tu najde i jejich stručný portrétek, jakési slovníkové heslo předních spisovatelů daného období.
  • Knihu lze chápat i jako doplněk publikace Český jazyk. Česká a světová literatura, kterou vydalo nakladatelství Enigma v edici Maturita v kapse pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách v roce 2008.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují