DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Průvodce výukou dle RVP na 1.stupni ZŠ - 1.období (šanon)

1.-3. ročník, pořadač na vkládání listů A4

Nakladatel:PRODOS
Kód:28743
ISBN:8072301691
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:420 Kč
Množství:
+-
ks
 • Metodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj.
  Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu.
  Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP.
 • Základní sestava Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni obsahuje stručné pojednání věnované možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě zde najdete návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce, především pokud jde o distribuci očekávaných výstupů do ročníků a jejich propojení s klíčovými kompetencemi. Oponenty nezůstávají ani mezioborové souvislosti a průřezová témata.

  Co pro Vás Průvodce konkrétně zpracovává?

  OV Distribuuje učivo očekávaných výstupů do ročníků, a to názorně a na obsahu učebnic odpovídajících RVP. Zpřehledňuje každý OV pro dané období, předkládá vhodné postupy, odkazy na úlohy v učebnicích
  KK Názorně propojuje jednotlivé OV s klíčovými kompetencemi a s úlohami v učebnicích. Přehledně ukazuje, jak práce s učebnicí rozvíjí KK v rámci každého výstupu
  MS Formuluje mezioborové souvislosti u každého OV zvlášť, s odkazy do učebnic ostatních oborů. Obsahuje dílčí návrhy na integraci učiva
  PT Předkládá metodicky zpracované projekty k realizaci každého průřezového tématu, vždy pro obě vzdělávací období. Obsahuje návrhy na začlenění PT do ročníků a předmětů. Uvádí úlohy a činnosti pro realizaci PT v učebnicích
  ŠVP Souhrnně představuje přehlednou pomůcku k tvorbě osnov pro Školní vzdělávací program

  Realizační tým využije Průvodce při tvorbě ŠVP

  • při formulaci výchovných a vzdělávacích strategií (Manuál 3.3.2)
  • při začlenění průřezových témat do ŠVP (Manuál 3.3.4)
  • při časovém, obsahovém i organizačním vymezení jednotlivých předmětů (Manuál 3.5)
  • při rozpracování očekávaných výstupů, zařazení průřezových témat do ročníků i předmětů, vytyčení mezioborových souvislostí a návrhů na integraci učiva (Manuál 3.5)
  • pro přípravu výuky v předmětu v ŠVP (formulace výchovných a vzdělávacích strategií v předmětu, propojení výstupů s kompetencemi, obsahem učiva a postupy v učebnicích, distribuce učiva v časově-tematických plánech, začlenění a návrh realizace průřezových témat...)

  Vyučující při výuce během školního roku využije

  konkrétní postupy pro osvojování výstupů (a rozvoj KK), odkazy na práci s učebnicemi u každého OV a odkazy na mezioborové souvislosti s ostatními obory (opět u každého OV)
  časově-tematické plány, které učivo učebnic Modré řady rozdělují po týdenních celcích a propojují s OV, KK i mezioborovými souvislostmi
  projekty k průřezovým tématům – rozpracované vždy pro obě vzdělávací období; přehled učiva, které v učebnicích Modré řady podporuje realizaci každého PT
  • Průvodce jako přehledný zásobník možností, bude-li hledat radu pro dosažení konkrétního OV, pro mezioborové souvislosti u některého učiva, pro dílčí realizaci PT ve svém předmětu atp.
  • Průvodce tak pedagogovi zajistí dosažení všech výstupů v daném období a rozvíjení všech kompetencí; umožní mu realizovat každé průřezové téma dle vlastního výběru v kterémkoli období.
  • pro výuku s využitím Průvodce se pedagogovi osvědčí učebnice Modré řady, ucelené edice pro 1. stupeň, splňující požadavky RVP; Průvodce zároveň slouží jako metodická příručka pro výuku dle RVP ke každé z nich.

Obsah

Průvodce – Základní sestava

Pořadač – pevný obal, 4kroužková mechanika
Úvod

Průvodce Průvodcem
Využití Průvodce při tvorbě ŠVP
Zkratky a značky
Seznam očekávaných výstupů pro 1. období výuky dle RVP
Anketa k Průvodci

Úlohy a realizace očekávaných výstupů pro 1. vzdělávací období
Český jazyk a literatura
Matematika a její aplikace
Člověk a jeho svět

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují