DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Psychopedie - Texty k distančnímu vzdělávání

Texty k distančnímu vzdělávání

Autor:Miroslava Bartoňová, Barbora Bazalová, Jarmila Pipeková
Nakladatel:PAIDO
Kód:51045
ISBN:9788073151614
EAN:9788073151614
Dostupnost:Zboží není dostupné
  • Kolektiv autorek učebního textu zpracoval šest tematických okruhů, které se týkají základní psychopedické problematiky.
  • První kapitola řeší vymezení psychopedie v systému společenských věd, základní terminologická východiska a problematiku lidských práv osob s mentálním postižením.
  • Druhá kapitola charakterizuje osoby s mentálním postižením, seznamuje nás s klasifikací mentální retardace, popisuje jednotlivá vývojová období osoby s mentálním postižením a následně pak vztah společnosti k těmto osobám.
  • Třetí kapitola nás seznamuje se současným edukačním systémem v České republice pro žáky s mentálním postižením od rané intervence až po střední školství.
  • Čtvrtá kapitola reflektuje na změny v oblasti sociálních služeb a zaměřuje se na možnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postižením.
  • Pátá kapitola shrnuje problematiku týkající se Downova syndromu a šestá kapitola problematiku poruch autistického spektra.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují