DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Quartier libre 2 - Francouzština pro střední školy (učebnice, pracovní sešit, CD, DVD)

učebnice s integrovaným pracovním sešitem, vloženým CD a DVD

Autor:M. Bosquet, M.Martinez Salles, Y. Rennes
Nakladatel:KLETT
Kód:53295
ISBN:9788073970758
EAN:9788073970758
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:696 Kč
Množství:
+-
ks
 • QuartierLibre je komplexní multimediální učební materiál, který v jedné knize spojuje učebnici se cvičebnicí, přiloženým CD, DVD a časopisem La revue de jeunes.
 • Materiál odpovídá obsahově i metodicky požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z francouzštiny a zkoušku DELF.
 • Druhý díl odpovídá úrovním A2 a B1 podle SERR.
 • Jeden díl učebnice je koncipován na dva roky výuky při hodinové dotaci 2-3 hodiny týdně.
 • Komplet poskytne studentovi:
- Šest zajímavých lekcí spjatých tematicky se světem mladých lidí
- Jedinečnou metodu učení a výuky, která staví do centra pozornosti studenta
- Multimediální prostředí (učebnici s integrovaným pracovním sešitem, audio CD, DVD, úkoly pro práci s internetem)
- Rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností
- Cílenou přípravu na zkoušku DELF a na novou státní maturitu

 • QuartierLibre je první učebnice francouzštiny pro mládež, která nabízí výuku francouzského jazyka pro perspectiveactionelle (jak doporučuje SERR), založené na konkrétních, přesně formulovaných úkolech zaměřených na komunikaci.
 • Každá lekce začíná vstupní stranou, kde je uveden závěrečný komunikační úkol (tachefinale) a seznam všeho, co student potřebuje, aby mohl úkol splnit. Dále je zde shrnuto, kterým bodům osnov nové státní maturitní zkoušky probíraná látka odpovídá.
 • Na dvojstranně Notre grammaire si studenti mohou podle induktivní metody zopakovat hlavní gramatická témata dané lekce prostudováním příkladů a srovnáním s mateřským jazykem.
 • Actividéo je stránka doplňujících cvičení založených na využití DVD, které je součástí učebnice. Každá kapitola na DVD má souvislost s tématem a cvičeními dané lekce a ukazuje mj. obrázky ze života francouzských mladých lidí. Studenti tak objevují jiné kulturní zvyklosti a srovnávají život u nás a v zahraničí.
 • Rubrika Lesais-tu? obsahuje autentické texty o frankofonním světě doplněné otázkami na porozumění textu. Jsou zde navíc uváděny i aktuality, zajímavosti, internetové stránky a další informace, které mohou mladé lidi zajímat.
 • Tachefinale umožňuje studentovi zopakovat a procvičit všechny znalosti (lexikální, gramatické, kulturní, fonetické a pravopisné) dané lekce prostřednictvím komplexního úkolu, který je třeba vypracovat samostatně, ve skupinkách, nebo v rámci celé třídy. Takovým úkolem může být například vytvoření kresleného plakátu třídy nebo zorganizování oslavy, atd.
 • Vždy po třech lekcích následuje okamžik sebehodnocení (rubrika Bilan), aby student zjistil, jakých pokroků v jazyce dosáhl. Úlohy zároveň slouží k přípravě na zkoušku DELF. Učebnice je doplněna slovíčky k jednotlivým lekcím, mapou Francie a politickou mapou Evropy.
 • V pracovním sešitě se opakují a procvičují všechna témata, která byla probrána v učebnici. Soubory různorodých cvičení se týkají oblasti gramatiky, slovní zásoby, fonetiky a pravopisu. Na závěr každé lekce je stránka Connecte-toi !, která nabízí možnost surfovat po internetu pod bezpečným vedením. Studenti vyhledávají informace a seznamují se s vrstevníky z celého světa, které spojují podobné zájmy a studium francouzštiny.
 • Oddíl Mon Portfolio a Autoévaluation slouží k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka. Vede studenta k zamyšlení se nejen nad tím, co se naučil, ale i jak se to naučil.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Příroda a lidé Země - Učebnice zeměpisu pro SŠ

Příroda a lidé Země - Učebnice zeměpisu pro SŠ
Bičík I., Jánský B. a kolektiv
ČGS
199 Kč
skladem

DELF B2 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD

DELF B2 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD
Anatole Bloomfield, Emmanuelle Daill
CLE
495 Kč
skladem

DELF B1 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD

DELF B1 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD
Bloomfield A.,Mubanga Beya A.
CLE
418 Kč
skladem

DELF A2 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD

DELF A2 200 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD
Lescure R.,Gaddet E.,Vey P.
CLE
388 Kč
do 7 dnů

DELF A1 150 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD

DELF A1 150 activités (nouveau diplome) + klíč + audio CD
Lescure R.,Gadet E.,Vey P.
CLE
373 Kč
do 7 dnů

Cambridge Grammar for PET with answers + audio CD

Cambridge Grammar for PET with answers + audio CD
Hashemi L.,Thomas B.
CAMBRIDGE
560 Kč
skladem