Recenze pracovního sešitu: Happy house Activity book 1

Recenze pracovního sešitu: Happy house Activity book 1

Řada učebnic anglického jazyka pro menší děti se skládá ze sad nazvaných Happy House, Happy Street a Happy Earth. Sada Happy House je tvořena, podobně jako ostatní jazykové učebnice, kompletem pro žáky a kompletem pro učitele. Žáci mají k dispozici Class Book (učebnici) s barevnými obrázky, samolepkami a slovní zásobou a Activity Book (Pracovní sešit) plný cvičení a vystřihovánek.

Učitelé mají k dispozici sadu Teacher’s Book (metodickou příručku) s materiály ke kopírování a pro první díl maskami postaviček myší z učebnice. Dále učitelská sada obsahuje Resource Pack (soubor námětů a aktivit) s výukovým plakátem a souborem šedesáti barevných flashcards, kartiček s obrázky a slovní zásobou. Celý komplet je doplněn nahrávkami na CD. Kniha má také online výukovou podporu na webových stránkách www.oup.com/elt/happyhouse, kde vyučující naleznou další řadu pomůcek a materiálů ke stažení.

Pracovní sešit k Happy House 1 patří k typu učenic založených na příběhu a využívá audio-orální metodu výuky. Je vhodný pro zavádění cizího jazyka do výuky dětí mladšího školního věku. Happy House 2 pak navazuje postupným a pozvolným přidáváním psané podoby slov.

Pracovní sešit obsahuje 63 stran rozdělených na dvě základní části; první část je věnována aktivitám a cvičením odpovídajícím lekcím z učebnice. Jednotlivé lekce jsou rozpracované na dva listy a obsahují cvičení založená na příběhu myšek z učebnice a na dokreslování, počítání, spojování a vyhledávání.

Druhá část obsahuje takzvané cut-outs (vystřihovánky). List se odstřihne tak, aby se pracovní sešit ve vazbě nerozpadl. Děti si vyrobí loutky k rodině z učebnice, domino na procvičení anglických číslovek, dům se základní slovní zásobou a podobně. Veškeré pokyny v pracovním sešitě jsou v anglickém jazyce a opakují se. Děti si je tak snáze pod vedením učitele osvojí přirozenou formou. Navíc si procvičí také grafomotorické dovednosti – stříhání, dokreslování, poznávání barev a další.