Recenze pracovního sešitu: New Headway Pre-Intermediate 3.vydání

Recenze pracovního sešitu: New Headway Pre-Intermediate 3.vydání

Pracovní sešit s klíčem, který tvoří součást sady jazykových učebnic z kurzu pro dospívající a dospělé studenty angličtiny New Headway, obsahuje shodně s učebnicí celkem dvanáct lekcí. Každá z lekcí se dělí na dalších pět až sedm částí, v nichž se procvičuje a ověřuje probírané učivo z gramatiky, slovní zásoba, předložky, výslovnost či frázová slovesa.
Sešit je zpracovaný černobíle, nicméně obsahuje řadu obrazových materiálů – fotografií, kreseb, křížovek, výňatků z novin a tabulek. V jednotlivých cvičeních naleznou studenti kurzu dostatek místa pro doplňování odpovědí, jejichž správnost si mohou ověřit v klíči otištěném na konci pracovního sešitu.
Druhy cvičení se v rámci lekcí vhodně střídají; od doplňování chybějících výrazů, přes spojování slov či vybírání vhodných odpovědí až po popis obrázků. V knize nechybí ani poslechy, k nimž si lze samozřejmě pořídit CD nahrávku.

Přehledné grafické zpracování a jednotné schéma umožňují snadnou a rychlou orientaci nejen v pracovním sešitě, ale i v učebnici, na kterou sešit navazuje. V záhlaví lekce jsou vždy uvedeny probírané gramatické jevy, vazby a schémata. Titulek odkazuje na hlavní téma jednotlivých lekcí; například Svět je nádherný!, Vypravování příběhů, Buď veselý, V pohybu, Já to prostě miluju! a další…

Důležitá fakta se objevují shrnuta v tabulkách označených vykřičníkem. Poslechová cvičení jsou označena číslem tzv. tapescriptu – přepisu poslechu do formy určené ke čtení. Závěrečné stany sešitu přinášejí souhrnné opakování učiva celého dílu řady intermediate. Na zadní záložce knihy je studentům k dispozici také tabulka fonetických symbolů. Pracovní sešit neopomíjí ani reálie anglicky mluvících zemí ve cvičeních věnovaných osobnostem, aktuálním společenským jevům, přírodě a kultuře anglofonního světa. Studijní podporu celé sady pak mohou uživatelé kurzu najít online na www.oup.com.

Pracovní sešit můžete objednat zde.