Recenze učebnice: Aventura 1 – učebnice a pracovní sešit

Recenze učebnice: Aventura 1 – učebnice a pracovní sešit

Učebnice španělského jazyka Aventura pochází z vydavatelství Klett, které se rozhodlo vyjít svými tituly vstříc těm středním a jazykovým školám, které vyučují více cizích jazyků s odlišnou časovou dotací. Vznikla tak mezi studenty i učiteli řada, která má například pro německý jazyk učebnici Direkt a Direkt neu, pro anglický jazyk Chill out a další.
Heslo vydavatelství, které zní Cesta k jazykům, výše zmíněné sady učebnic a učebních pomůcek skutečně naplňují. Aventura se skládá ze tří stupňů a celý její komplet připravuje studenty na úroveň A1 – B1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce), pro české podmínky to znamená, že připravuje k maturitní zkoušce z daného jazyka na základní i vyšší úrovni.

Aventura je tvořena učebnicí kombinovanou s pracovním sešitem do jedné knihy a dvěma vloženými CD. Pro učitele je k dispozici metodická příručka v elektronické podobě, což velmi usnadňuje práci ve výuce. Dále nabízí vydavatelství Klett bohatou podporu na svých webových stránkách http://www.klett.cz/, kde najdou vyučující i studenti k učebnici celou řadu dalších materiálů.
Aventura 1 obsahuje deset lekcí navržených pro tříhodinovou týdenní dotaci výuky španělského jazyka. Učebnice je celobarevná, tištěná na kvalitním papíře a doplněná mnoha fotografiemi a ilustracemi. Pracovní sešit je černobílý, skládá se z řady zajímavých cvičení, křížovek, překladů a poslechů a také je doprovázen řadou obrazových materiálů.
Učebnice se kromě gramatiky, slovní zásoby a dalších tradičních částí výuky věnuje dostatečně také reáliím. V prvním dílu se jedná o reálie Španělska. Ty jsou studentům podávány jako zápisy z cestovatelského deníku jejich vrstevnice Anny. K hlavnímu textu se váže řada aktivit a cvičení. Texty i probíraná témata jsou studentům blízké, i proto je učebnice velmi oblíbená.

Moderní je nejen vzhled a obsah knihy, ale také fakt, že si z ní studenti mohou učivo procvičit online a že je v přípravě také elektronická verze. Další velkou výhodou je portfolio zahrnuté přímo na konci učenice, studenti i učitelé tedy mohou sledovat pokrok ve výuce a průběžně si jej zaznamenávat. Celý komplet je pak uzavřen slovníčkem a shrnutím gramatiky a samozřejmě opakovacími lekcemi.

Objednat učebnici Avenntura