Recenze učebnice: Český jazyk - přehled středoškolského učiva

Recenze učebnice: Český jazyk - přehled středoškolského učiva

Učebnice edice MATURITA z nakladatelství PV VYUKA.cz  tvoří součást neustále se rozrůstajícího kompletu, jehož vydavatelé pružně reagují na nově se objevující požadavky přípravy k nové podobě maturitní zkoušky.

Celá řada přehledně a systematicky shrnuje veškeré středoškolské učivo předmětu český jazyk a literatura. Jednotlivé díly sady se dají používat zcela samostatně, jejich grafická a obsahová výstavba je však natolik promyšlená a kvalitní, že mezi jednotlivými díly existuje celá škála vazeb podporujících provázanost poznatků.

Kapitoly obsahují kromě hlavního výkladového textu také řadu barevných bloků. Na začátku kapitol jsou bloky se seznamem klíčových slov, která se většinou v rámci textu znovu objeví v růžovém bloku podávajícím definice odborných termínů. Modré bloky přinášejí zajímavosti vztahující se k probírané látce, zatímco bloky zelené barvy obsahují učivo nad rámec požadavků k maturitní zkoušce. V oranžových blocích si pak studenti přečtou ukázky z děl.

V učebnici je použito množství barevných i černobílých fotografií, map a obrázků, učivo je shrnuto do přehledných tabulek, schémat a grafů. Vysvětlované jevy jsou doprovázeny celou řadou vhodných příkladů a na závěr je teoretická část učenice doplněna krátkou praktickou cvičebnicí s doplňovacími i komplexními cvičeními a testy s klíčem.

Učebnice tedy není pouhým přehledem učiva, ale slouží jako kvalitní učebnice tam, kde si žák potřebuje látku z větší míry osvojovat nebo opakovat v rámci samostudia. Je tedy vhodná pro studenty s individuálním studijním programem, pro studenty dálkového a distančního typu studia a v neposlední řadě pro studenty připravující se na maturitní a přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Další díly této řady se věnují literatuře, obsahům a rozborům literárních děl, testovým úlohám z českého jazyka nebo literatury a také četbě a rozboru textu ve čtyřdílné čítance.

Objednat můžete ZDE