Recenze učebnice: Český jazyk pro 1. ročník středních škol

Recenze učebnice: Český jazyk pro 1. ročník středních škol

Učebnice, kterou zpracoval pro potřeby středních odborných škol tým našich předních jazykovědců, je součástí čtyřdílné sady. Výklady učiva z mluvnice a slohu jsou detailně zpracované a prokládané otázkami k zamyšlení, náměty k samostatné práci i množstvím cvičení pro upevnění znalostí. První díl obsahuje i kapitolu systemizace a opakování učiva základní školy, která je v dalších dílech nahrazena několikastránkovým testem ověřujícím znalosti předchozího dílu.

Řešení jednotlivých cvičení netvoří součást učebnice, ale na konci vybraných kapitol je žákům doporučena vhodná studijní literatura, která se procvičovanými jevy zabývá podrobněji. Učitelé naleznou klíč a vysvětlivky k problematickým jevům v samostatné metodické příručce.

Ukázky pro práci s textem volili autoři z knih našich i světových spisovatelů tak, aby žáci byli nenásilnou formou seznamování s kvalitní literaturou, v níž by našli podněty pro vlastní čtení, a zároveň si kultivovali svou slovní zásobu. Současně byly vybírány texty aktuální a zajímavé pro generaci dospívajících mladých lidí.

Učebnice neobsahuje fotografie ani barevné ilustrace, pouze slohová část je doplněna několika černobílými kresbami. Graficky je text členěn pomocí barevných nadpisů jednotlivých kapitol, využívá tučně zvýrazněnou terminologii, pasáže psané kurzívou a úkoly označené odrážkami v podobě hvězdiček. Pasáže výkladu o komunikaci jsou doprovázeny přehlednými schématy.

Učebnice je tedy koncipována tak, aby poskytovala maximální prostor pro samostatnou práci žáků, vedla je k používání vhodné argumentace, podněcovala jejich fantazii a podporovala tvořivou činnost s texty. Stejný prostor dává učebnice i pedagogům, kteří mohou učební texty doplňovat podle potřeby vlastními materiály a pomůckami.

Celá čtyřdílná řada učebnic tvoří kvalitní základ pro učitele a žáky, kteří hledají v učivu hlubší souvislosti a zákonitosti. Jednoduché a přehledné členění učebních textů nerozptyluje a neodvádí nežádoucím způsobem pozornost žáků od studia, ale současně je vede k vlastní kreativní činnosti.

Učebnici můžete objednat ZDE.