Recenze učebnice: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ z Nové školy

Recenze učebnice: Český jazyk pro 3. ročník ZŠ z Nové školy

Učebnici Český jazyk 3 vydalo nakladatelství Nová škola již ve druhém přepracovaném vydání v rámci ucelené řady pro výuku jazyka a jazykové komunikace. Soubory učebnic a pracovních sešitů pro jednotlivé ročníky jsou tvořeny v souladu s RVP ZV a dokonale na sebe navazují nejen v rozsahu jednoho předmětu, ale též se propojují do mezipředmětových vztahů s dalšími vyučovanými předměty a řadami učebnic.

Soubory pro druhý až pátý ročník se skládají z učebnic, pracovních sešitů a čítanek. Učebnice Český jazyk 3 je tedy doplněna o pracovní sešity Vyjmenovaná slova nebo Hravá vyjmenovaná slova, Slovní druhy a zcela nový Český jazyk 3 pracovní sešit A4. Dále je možné sadu doplnit o sešit hádanek a lidových pranostik Hádej, hádej, hádači a o Písanku 3 (1. a 2. díl). Navazující Čítanka 3 má také podporu v publikaci Metodický průvodce čítankami 2,3.

Učenice se dělí na sedm velkých tematických celků; první z nich je opakování učiva druhého ročníku a poslední velké závěrečné opakování na konci třetího ročníku. Všechny kapitoly jsou propojeny povídáním o městě Kvítečkově a jeho obyvatelích – Všeználkovi a Neználkovi - podle známé knihy N. Nosova. Brožovaná publikace je celobarevná, s ilustracemi Jiřího Růžičky a Jitky Krejčiříkové. Jednotlivé celky jsou výrazně graficky členěné a umožňují rychlou orientaci v textu.

Typy úkolů se střídají, řešení lze doplňovat rovnou do učebnice, případně mohou žáci použít fólii. Výklad nové látky je zvýrazněn žlutou výplní rámečků, zatímco zelená výplň signalizuje učivo a úkoly slohové. Některá cvičení obsahují na konci odkaz pro práci s novým pracovním sešitem Český jazyk 3 nově. Výklad je mnohdy doplněn i přehlednými tabulkami a ozvláštněn křížovkami, rébusy, osmisměrkami a motivačními hrami. Práce s texty a úkoly vede žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti i vlastní tvořivosti a rozvoji fantazie. Výuka je vhodně a nenásilně propojena i s učivem prvouky.

Objednat můžete zde.