Recenze učebnice: Chill out 1 - Angličtina pro SOŠ a SOU

Recenze učebnice: Chill out 1 - Angličtina pro SOŠ a SOU

Nakladatelství Klett přišlo na trh s edičními řadami učebnic cizího jazyka vycházejícími vstříc požadavkům středních škol, které potřebují studijní materiály vhodné pro výuku druhého jazyka při dotaci dvě až tři hodiny týdně, nebo škol s dálkovým typem studia.

Chill out 1 je první částí třídílné sady učebnic a dosahuje úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Kniha je složená ze dvou základních oddílů - učebnice a pracovního sešitu - a její součástí jsou i dvě CD (formátu MP3) s audionahrávkami jednotlivých cvičení. Komplet je doplněn metodickou příručkou pro učitele na CD a nakladatelství připravuje sadu pracovních listů s odbornou slovní zásobou, která je ve formátu pdf dostupná na jeho webových stránkách.

Učebnice je členěna do deseti kapitol v souladu s deseti měsíci jednoho školního roku a vždy po pěti kapitolách přináší testovací část, která může být využita jako pololetní souhrnné opakování. Testy k opakování jednotlivých kapitol pak učitelé získají v metodické příručce.

Pokyny ke cvičením mají v prvním dílu dvojjazyčnou podobu; nejprve tučně tištěnou anglickou a poté českou variantu. Každá lekce má listy olištované odlišnou barvou, což usnadní orientaci v knize. Na horní liště jsou navíc uvedeny odkazy na odpovídající cvičení v pracovní části. V rámci lekce jsou používány symboly a ikony upozorňující na typ cvičení nebo audionahrávku a důležité informace jsou vytištěny v barevných blocích. Každá lekce obsahuje seznam dovedností, které si má žák po jejím prostudování osvojit; tento seznam usnadňuje vedení jazykového portfolia a sledování dosažené jazykové úrovně.

Jednotlivé dvoustrany kapitol podávají tabulku užitečné slovní zásoby a frází, poslední list přináší vždy přehled probrané gramatiky. Část TEST IT OUT (Otestuj se) je sestavena podle základních dovedností práce s jazykem – poslech a čtení s porozuměním, dovednost psaní a mluvení. Mezi učební a pracovní část je vložen několikastránkový oddíl GRAMMAR OVERVIEW (Přehled gramatiky) s přehlednými tabulkami slovesných časů a tvarů, stupňování přídavných jmen, číslovkami základními a řadovými a podobně.

Pracovní sešit je tištěn na odlišném papíře černobíle, stejně jako učební část je doplněn řadou fotografií a obrázků a přináší řadu moderně i tradičně koncipovaných cvičení a aktivit ke každé lekci. V závěru jednotlivých kapitol si žák jednoduchým výběrem ikony „smajlíka“ zaznačí získané dovednosti CHECK IT. UŽ UMÍM?, což je opět základ výše zmiňovaného jazykového portfolia. Poslední částí pracovního sešitu je TRY IT OUT jedna až pět, tedy opakovací testy, které je možné vždy po dvou lekcích využít k systemizaci učiva.

Na konci učebnice je žákům k dispozici slovníček, slovíčka a fráze z každé lekce jsou součástí nahrávky CD2, učebnice tedy neopomíjí ani procvičování správné anglické výslovnosti. Poslední dvoustrana je ponechána jako volný prostor pro poznámky žáků.

Jedinečnost této řady učebnic je podpořena aktivitami nakladatelství, které pořádají metodické semináře, aktualizují učebnice podle potřeb pedagogů a dotvářejí je do kompletů počítajících také s online podporou a interaktivními výukovými materiály.