Recenze učebnice: Dějepis pro SOŠ

Recenze učebnice: Dějepis pro SOŠ

Dějepis pro SOŠ je jedna souborná učebnice zpracovaná pro potřeby středních odborných škol, které vyučují dějepis jako samostatný předmět. Učebnici vydalo nakladatelství SPN, které pro střední odborné školy nabízí ucelené řady učebnic zejména humanitních věd.

Brožovaná kniha formátu A4 má celkem 238 číslovaných stran a je rozčleněna do čtrnácti úseků historie české i světové. Učivo je řazeno chronologicky od počátků lidstva v pravěku, přes starověké orientální říše až k antice řecké i římské. Následuje období středověku rozdělené na období rané, vrcholné a pozdní. Počátky novověku podávají výklad o zámořských objevech, humanismu a renesanci. Další kapitoly se věnují reformaci a dějinám Třicetileté války. Poměrně obsáhlé kapitoly jsou věnovány utváření novodobé společnosti v 17. a 18. století a období revolucí. Kniha neopomíjí ani dějiny dvacátého století; v kapitolách nazvaných Tep průmyslové doby, První světová válka a meziválečné období, Druhá světová válka a Svět v letech 1945-1993.

Každý z výše uvedených celků je doplněn kapitolou o umění, vědě a kultuře. Přestože v knize bohužel neměli autoři prostor pro zajímavosti, rozšiřující informace či medailony jednotlivých osobností, jak si to mohou dovolit učebnice pro gymnázia, nechybí zde množství barevných ilustrací, fotografií, ukázek dobových dokumentů či grafů a map. V každém dějinném úseku jsou pak do podbarvených rámečků shrnuta důležitá data a klíčové pojmy jsou vytištěny tučně. Za jednotlivými oddíly jsou uvedeny otázky a úkoly určené k souhrnnému zopakování učiva.

Učebnice je zpracována podle nejnovějších trendů didaktiky a metodiky dějepisu a má schvalovací doložku MŠMT. Autorům se podařilo vytvořit text, který se nesoustředí pouze na holá fakta, ale vede k pochopení souvislostí a hlubokých kořenů dějinných událostí. Velmi kvalitní je také výtvarné a grafické pojetí této učebnice dějepisu.

Učebnici můžete objednat v našem katalogu - vstoupit do detailu učebnice Dějepis pro SOŠ.