Recenze: Učebnice mluvnice pro střední školy

Recenze: Učebnice mluvnice pro střední školy

Jednodílná učebnice českého jazyka pro střední školy z nakladatelství Fraus patří mezi moderně pojaté výukové materiály. Obsahuje šest hlavních kapitol shrnujících učivo mluvnice probírané během středoškolského studia. Učitelé si jejich pořadí proto jednoduše mohou uzpůsobit a rozvrhnout podle vlastních školních vzdělávacích plánů.

Učivo stylistiky je pak obsaženo v samostatné učebnici nesoucí název Komunikace a sloh, český jazyk pro střední školu. Obě učebnice jsou koncipované podle RVP pro gymnázia a zabývají se zejména teorií, na konci každé kapitoly však nechybí oddíl nazvaný „Co mám umět“, který připomíná odbornou terminologii a klíčová slova formou pokynu k jejich vysvětlení a zopakování; na tento oddíl pak navazují souhrnná cvičení a test. K učebnicím ovšem ještě patří samostatná Cvičebnice českého jazyka pro střední školy a pro pedagogy Příručka učitele pro střední školy. Celý komplet je navíc doplněn audionahrávkou, na niž jsou v učebnici připojeny odkazy.

Orientace v učebnici je usnadněna barevným symbolem tematického celku vnějších horních rohů stránek a lištovými úkoly, v nichž najdou žáci mimo jiné odkazy: na jiné publikace nebo jiná místa v téže učebnici, na internetové zdroje i již zmiňovanou audionahrávku. Lištové úkoly jsou označené symbolem a důležité pojmy v nich jsou tučně vytištěny.

Hlavní výkladový text je také přehledně členěn a prokládán řadou různých typů cvičení. Pro větší názornost jsou teoretické pasáže i cvičení doprovázeny množstvím ilustrací, fotografií, map a schémat. V učebnici je použita řada výňatků z beletrie a publicistiky pro rozvoj čtenářské gramotnosti a schopnosti recepce cizích textů.

Autoři učebnice zvolili tradiční osvědčené postupy, které účelně propojili s moderními metodami výuky a podněty k přemýšlení. Žáci si při práci s učebnicí utvářejí a rozvíjejí především komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů, k učení a k podnikavosti. Učebnice podporuje analytické myšlení, podněcuje k diskuzi a rozvoji argumentace, žáci jsou vedeni k samostatné práci a vyhledávání informací pomocí odkazů a rejstříku a také k tvorbě vlastních textů a jejich veřejné prezentaci.

Objednat můžete ZDE

http://www.ucebnicemapy.cz/cesky-jazyk-pro-stredni-skoly-mluvnice.p.aspx