Recenze učebnice: Občanská nauka pro SOŠ

Recenze učebnice: Občanská nauka pro SOŠ

Občanská nauka je jedním z předmětů středních škol, jejíž učivo je velmi různorodé a musí zahrnout mnoho specifických společenskovědních oborů. Nadto bývá časová dotace jednotlivých středních škol dosti odlišná, a proto je na trhu poptávka po nejrůznějších typech učebnic pro tento předmět.

Občanská nauka pro SOŠ od kolektivu autorů je jednodílnou učebnicí a bývá často uváděna jako alternativa k třídílné řadě autora M. Valenty. Vzhledem ke způsobu podání učiva ji řadíme k tradičnímu druhu školních pomůcek. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny nezávisle na sobě tak, aby pořadí jejich probírání mohl určovat učitel podle konkrétního školního vzdělávacího plánu. Zároveň však členění na podkapitoly neustále bere v potaz mezioborové souvislosti a vztahy.

Učivo je rozdělené na základní a rozšiřující a učebnice poskytuje jeho důkladné vysvětlení. Dále každá z kapitol začíná motivačním úvodem a přináší zajímavosti a obrázky k zamyšlení nad probíranou tematikou. Poté se člení na podkapitoly a na oddíly podle mezioborových souvislostí a vztahů, jak již bylo výše řečeno. Kromě konkrétních otázek a úkolů jsou dosažené vědomosti ověřovány pomocí testů uváděných za každou podkapitolou. Jejich řešení se nachází vždy na konci konkrétní kapitoly, stejně jako shrnutí učiva.

Kniha je přehlednou pomůckou jak pro žáky, tak pro pedagogy, kteří ji používají. Důležité pojmy a nadpisy jsou odlišené zeleným písmem, uváděné ve výčtu, podbarvené nebo citované v rámečku. Nejdůležitější poznatky jsou pak shrnuty pod titulkem „Zapamatujte si“. Hlubší zamyšlení nad probíranou problematikou pak zajišťují úkoly na závěr.

Brožovaná učebnice patří mezi finančně dostupné a univerzální tituly, které - opatřeny schvalovací doložkou MŠMT – získávají oblibu mnoha vyučujících i studentů.

Učebnici si můžete objednat ZDE.