Recenze učebnice: Odmaturuj z dějepisu 1

Recenze učebnice: Odmaturuj z dějepisu 1Jednotlivé tituly edice Odmaturuj! jsou zaměřeny na podání kompletního přehledu středoškolského učiva v hlavních vyučovacích předmětech. Edice je zpracovávána v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích plánů i nové maturity. Publikace Odmaturuj! z dějepisu je proto koncipována velmi detailně a rozdělena do dvou samostatných učebnic Odmaturuj! z dějepisu 1 a Odmaturuj! z dějepisu 2.

Zatímco první díl přináší kapitoly z nejstarších dějin lidstva, druhý díl se věnuje zejména období novověku a dějinám moderní doby. Učebnice je, stejně jako ostatní publikace téže edice, přehledně graficky členěna a hlavní text je doplněn sloupcem doplňujících informací, poznámkami, vysvětlivkami nebo zajímavostmi. Ve výkladu i poznámkách jsou důležité pojmy a jména osobností barevně zvýrazněné a text je doprovázen tematickým obrazovým materiálem a řadou map zachycujících specifika daného územního členění či období.

Snadnou orientaci v učebnici zajišťuje kromě obsahu také rejstřík jmen a pojmů a přehledné osnovy každé kapitoly. Na začátku kapitol se nachází vždy nejprve časové a geografické vymezení, díky němuž si uživatelé příručky zařadí jednotlivé události do širšího dějinného kontextu. Publikace však neopomíjí ani kulturní a společenské pozadí doby a aspekty každodenního života.

První díl publikace se pro potřeby středoškolského studia orientuje zejména na historii euroasijské oblasti a ve vybraných částech výkladu odkazuje na mezipředmětové vztahy probírající danou problematiku podrobněji či z dalších úhlů pohledu – například proces hominizace je podrobněji obsažen v Odmaturuj! z biologie; samozřejmostí je propojení se zeměpisem a literaturou i ostatními společenskovědními disciplínami.

Kniha mapuje období pravěku, jednotlivé územní celky starověku, oddíl středověkých dějin pak přináší i detailnější pohled na dějiny českých zemí i na střetávání křesťanství s odlišnými kulturami, posledním probíraným obdobím je počátek novověku přinášející s sebou krizi absolutismu, třicetiletou válku a baroko.