Recenze učebnice: Odmaturuj! ze společenských věd

Recenze učebnice: Odmaturuj! ze společenských věd

Edice Odmaturuj! patří mezi studenty středních škol již několik let k oblíbeným publikacím, zejména proto, že nakladatelství Didaktis své tituly neustále aktualizuje a uzpůsobuje požadavkům nové maturity. Kniha zpracovaná širokým kolektivem zkušených odborníků přináší v deseti kapitolách přehled středoškolského učiva pro předmět základy společenských věd rozvržený podle RVP pro gymnázia i střední odborné vzdělávání.

Jednotlivé kapitoly se skládají vždy z hlavního textu členěného podle osnovy sestavené z takzvaných „záchytných bodů“; jak osnovu, tak doplňující poznámky nalezneme v úzkém sloupci napravo od hlavního výkladu. Poznámky obsahují odkazy do dalších kapitol příručky, vysvětlivky a zajímavosti k danému odstavci, citáty, přísloví i řadu obrazových příloh.

Klíčové pojmy jsou v textu uváděny tučně odlišnou barvou písma a shrnuté na konci publikace v abecedně řazeném rejstříku. Hlavní slova výčtů bývají podtržená, definice jsou vytištěny v podbarvených polích. Publikace je velmi přehledně členěná, její grafické zpracování napomáhá nejen snadné orientaci v textu, ale také snazšímu zapamatování a porozumění.

Učebnice přináší kapitoly z politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etiky, logiky (a teorie vědy) a náboženství. K ucelenému pohledu na společenské vědy a kulturní a historický kontext jejich vývoje je pak vhodné rozšířit si poznatky o další kapitoly obsažené například v Odmaturuj! z dějepisu 1 a 2 a také v Odmaturuj! z literatury.

Každá kapitola začíná úvodem do daného oboru a pohledem na jeho historii a vývoj, dále se zabývá jeho členěním a výčtem významných osobností, výkladem hlavních teoretických částí i aplikací poznatků do praxe či postavením oboru v současné společnosti a globální problematice.

Systemizaci učiva a ověření znalostí je pak možné podpořit navazující publikací Odmaturuj! ze společenských věd TESTY nejen během celého středoškolského studia a před maturitní zkouškou, ale také před přijímacími zkouškami na vysokou školu.