Recenze učebnice: Právo pro střední školy

Recenze učebnice: Právo pro střední školy

Právo pro střední školy od Radovana Rysky vyšla v roce 2010 v nakladatelství Fortuna již v šestém aktualizovaném vydání, což samo o sobě jistě svědčí o kvalitě učebnice. V úvodní kapitole jsou vyloženy základní právní pojmy jako právo a stát, právní řád, fyzické a právnické osoby či systém práva. Text kapitol je hojně doplněn vysvětlivkami a poznámkami či přehlednými a názornými schématy. Učivo učebnice formátu A5 je rozloženo do 176 stran a je opatřeno doložkou MŠMT ČR.
Následující kapitoly učebnice se dotýkají ústavního práva a ústavy ČR; podrobně zpracované je občanské právo včetně vybraných pojmenovaných smluv; dále právo rodinné, trestní, živnostenské, pracovní, obchodní, správní či finanční. Samostatná kapitola je věnována občanskému soudnímu řízení a poslední část přináší ukázky právních dokumentů (např. pracovní smlouva a její různé varianty, kupní smlouva, smlouva o nájmu nebo podpisové vzory).
Výkladové pasáže jednotlivých kapitol disponují tučně zvýrazněnými klíčovými pojmy, které si mohou zájemci o hlubší studium vyhledat i dalších knihách téhož autora; patří k nim například Slovník základních pojmů z práva, Příklady z právní praxe nebo Přijímací zkoušky z práva na vysoké školy.
Učebnice je vhodná zejména pro střední odborné školy se zaměřením na právo a pro střední školy s rozšířenou výukou společenskovědních a humanitních oborů. Komplet učebních pomůcek JUDr. Radovana Rysky je také často doporučován na seznamech učebních materiálů určených pro zájemce o studium práva na vysoké škole.