Recenze učebnice: Studio d A1 – němčina pro JŠ a SŠ

Recenze učebnice: Studio d A1 – němčina pro JŠ a SŠ

Učebnice německého jazyka s pracovním sešitem, audionahrávkami a vyjímatelným slovníkem je zpracována v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR). Její první díl tedy odpovídá dosažení začátečnické úrovně A1. Studio d patří k učebnicím koncipovaným jako třídílné sady, které studenty dovedou až k úrovni B1, jejíž dosažení umožňuje složit společnou část nové maturitní zkoušky nebo Zertifikat Deutsch. Na řadu učebnic studio d navazuje kurz s názvem studio d – Mittelstufe.

Učebnice s integrovaným pracovním sešitem je určena studentům od patnácti let a dospělým. Vzhledem k tomu, že celý první díl byl upraven pro české uživatele, lze učebnici využít i doma pro samostudium. Nakladatelství Fraus navíc poskytuje k učebnici internetovou online podporu, pracovními listy k jednotlivým lekcím, audionahrávkami studentského CD, praktickými odkazy a cvičeními k videonahrávkám.

Učebnice studio d totiž patří k uceleným kompletům, které obsahují také video kurz na DVD, příručku pro učitele na CD-ROM i v tištěné verzi a dále školní multilicenci i-učebnice. Dvanáct lekcí prvního dílo je rozděleno do čtyř sekcí. První z nich je uvedena startovní nultou lekcí Start auf Deutsch a vždy po čtyřech lekcích následuje Station 1-3 určená nejen k sebehodnocení studentů, ale i k práci s videonahrávkami. Příloha dále obsahuje stručný přehled gramatiky, slovníček a klíč.

Jednotlivé lekce začínají fotografiemi k tématu a stručnou osnovou. Následují poslechová, písemná i ústní cvičení k rozšíření slovní zásoby a nové gramatiky, doplněná i krátkými testovacími cvičeními a kvízy. Na konec lekce je integrován několikastránkový pracovní sešit. Závěrečná stránka v lekci slouží zároveň jako přehled probraných komunikativních dovedností, gramatiky a výslovnosti.

Učebnice je celobarevná, přehledně graficky členěná a doplněná řadou fotografií, map a dalších obrázkových materiálů. Reálie německy mluvících zemí jsou do učiva lekcí vřazovány průběžně a netvoří samostatné uzavřené celky. Cvičení přinášejí řadu otevřených i uzavřených úloh, procvičovány jsou v nich všechny jazykové kompetence, nechybějí ani překladová cvičení. Kniha obsahuje dostatek textů ke čtení a pokyny pro práci s textem, vychází z aktuálních témat, včetně témat profesně orientovaných a vychází tak vstříc zejména studentům odborných škol a dálkového studia.