Recenze učebnice: Živá abeceda pro 1. ročník základní školy

Recenze učebnice: Živá abeceda pro 1. ročník základní školy

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA připravilo pro žáky prvních tříd základní školy pracovní sešit na základě analyticko-syntetické metody pro elementární výuku čtení. (Dalším využívaným způsobem bývá projektové vyučování a metoda genetická.) Použitá metoda byla v letech 1951 – 1989 jedinou povolenou výukovou metodou u nás a stále patří mezi nejrozšířenější, mnohdy pro ni bývá používáno označení „slabikovací“ čtení.

vyučování touto metodou se používají kombinace tří základních učebnic a pomůcek; a to První čtení, Živá abeceda a Slabikář. Živá abeceda z nakladatelství Nová škola je součástí původní řady a je koncipována jako celobarevný pracovní sešit velikosti A4. Jednotlivé oddíly jsou odlišeny barevným orámováním listů a obsahují celoplošnou pracovní stranu. Jednotlivé úkoly a činnosti pro potřeby učitelů a rodičů jsou uvedeny v zápatí strany v barevném okraji drobným písmem. V první části děti procvičují koordinaci jemné motoriky; označují obrázky, vyznačují řešení, vyprávějí podle obrázků, nacvičují orientaci na pravou a levou stranu.

Další část žáky seznamuje se souhláskami M, L, S, P pomocí obrázků, řazení slabik do rámečků, vykreslování a sloupečků slov určených ke slabikování. Následující stránky přinášejí samohlásky A, O, U, E, I a předposlední část procvičuje jejich vzájemné vázání do slabik. Závěr knihy skládá slabiky do prvních souvisle čtených slov.

Pracovní sešit neopomíjí ani hravou formu vyučování. Poslední list je z první strany herním plánem pro hru s písmeny. Druhá strana přináší náměty k didaktickým hrám s celým pracovním sešitem. S živou abecedou se v první třídě pracuje v září a říjnu, poté ji nahrazuje Slabikář.

Děti si z Živé abecedy mohou vystříhat pexeso vytištěné jako příloha na tvrdém papíře a procvičovat si podobu hlásek a písmenpsací i tiskací variantě.