Učebnice mapy kontakt
Hledej
Košík je prázdný.

jak objednat ucebnice

Učebnice umíme na jedničku.

FB logo

Ověřeno zákazníky

Řešené maturitní úlohy z matematiky


Obj. kód:28972
Autor:Bušek Ivan
Čárový kód:9788071961406
Nakladatel:PROMETHEUS
Cena s DPH:246
Dostupnost:skladem
Množství: ks
Podrobný popis
  • Sbírka řešených úloh je určena studentům všech typů středních škol pro průběžné studium i jako pomůcka k předmaturitnímu opakování učiva matematiky, resp. pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Úlohy jsou rozčleněny do tematických okruhů, které pokrývají celé středoškolské učivo matematiky. Každý tematický okruh obsahuje několik řešených typových úloh a zadání dalších úloh vhodných k procvičení učiva; ty jsou doplněny výsledky, popř. stručným návodem k řešení úlohy.
  • Třetí přepracované vydání je upraveno tak, aby tematické okruhy odpovídaly platným učebním osnovám a řadě tematicky zpracovaných učebnic matematiky pro gymnázia.

OBSAH:
  1 Algebraické výrazy
  2 Kvadratické rovnice
  3 Soustavy rovnic
  4 Lineární rovnice s parametrem
  5 Rovnice s neznámou pod odmocninou
  6 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
  7 Kvadratické rovnice
  8 Rovnice a nerovnice v součinovém nebo podílovém tvaru
  9 Rovnice a nerovnice s absolutními hodnotami
10 Kvadratické rovnice s parametrem
11 Exponenciální rovnice
12 Logaritmické rovnice
13 Goniometrické rovnice
14 Řešení některých typů rovnic substitucí
15 Komplexní čísla
16 Řešení binomických a kvadratických rovnic v oboru
     komplexních čísel
17 Lineární funkce, lineární lomené funkce
18 Kvadratické funkce, grafické řešení kvadratických rovnic a nerovnic
19 Mocniny a mocninné funkce. Odmocniny
20 Exponenciální a logaritmické funkce
21 Goniometrické funkce
22 Grafy funkcí s absolutními hodnotami
23 Aplikace goniometrických vzorců
24 Řešení trojúhelníku a čtyřúhelníku užitím trigonometrie
25 Užití trigonometrie v úlohách z praxe
26 Výroky
27 Množiny a Vennovy diagramy
28 Základní typy důkazů
29 Úlohy na aplikaci Pythagorovy věty a Euklidových vět
30 Konstrukční úlohy
31 Shodná zobrazení v rovině
32 Podobná zobrazení v rovině
33 Polohové vlastnosti útvarů v prostoru
34 Metrické vlastnosti útvarů v prostoru
35 Objemy a povrchy těles
36 Operace vektory
37 Polohové úlohy řešené analytickou metodou
38 Odchylky přímek a rovin řešené analytickou metodou
39 Výpočet vzdálenosti analytickou metodou
40 Kružnice, kruh, kruhová plocha a koule
41 Elipsa
42 Hyperbola
43 Parabola
44 Vyšetřování množin bodů v rovině
45 Posloupnosti
46 Aritmetická posloupnost
47 Geometrická posloupnost
48 Užití geometrických posloupností
49 Nekonečné řady
50 Variace, permutace
51 Kombinace
52 Operace s kombinačními čísly a s faktoriály
53 Binomická věta
54 Pravděpodobnost
55 Limita funkce
56 Derivace funkce
57 Určení extrémů funkce a vyšetření průběhu funkce
58 Slovní úlohy na extrémy funkcí
59 Primitivní funkce
60 Určitý integrál
Použité matematické symboly a značky
Seznam literatury

Zařazeno v kategorii
Doporučit

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sešit 544 ECO - A5-40 listů-linkovaný
Papírny Brno
9 Kč
skladem
Sešit 444 ECO - A4-40 listů-linkovaný
Papírny Brno
18 Kč
skladem
Sešit 540 ECO - A5-40 listů-bez linek
Papírny Brno
9 Kč
skladem
Zhouf Jaroslav
Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky
PROMETHEUS
125 Kč
skladem
Polák Josef
Přehled středoškolské matematiky
PROMETHEUS
319 Kč
skladem

Copyright © 2015

Nejoblíbenější kategorie:

Učebnice pro základní školy - kompletní sortiment učebnic pro základní školy, přehledně rozdělený podle předmětů. V nabídce jsou i učebnice pro školy praktické a pro děti s poruchami učení.

Učebnice pro střední školy - učebnice pro všechny druhy středních škol, gymnázii a pro odborná učiliště. Vše přehledně rozděleno podle jednotlivých předmětů a oborů.

www.ucebnicemapy.cz, Komořany 110, 683 01 Komořany u Vyškova, tel.: 602 562 458, e-mail: info@ucebnicemapy.cz. Technické řešení a design www.EDATA.cz Učebnice pro všechny úrovně studia. Nástěnné mapy a glóbusy.