DOPORUČUJEME

NOVINKA k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Přijímací zkoušky na střední školy

-5%
Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2017

Sbírka úloh z matematiky pro 6. ročník ZŠ

Autor:Bušek I., Vaterová v., Cibulková M.
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:51709
ISBN:9788071963929
EAN:9788071963929
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:136 Kč
Množství:
+-
ks
  • Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

OBSAH:

Úvod
1 Přirozená a celá čísla

   1.1 Porovnání přirozených čísel
   1.2 Počítání s přirozenými čísly
   1.3 Dělitel a násobek
   1.4 Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
   1.5 Celá čísla, absolutní hodnota čísla
   1.6 Počítání s celými čísly
   1.7 Složitější a aplikační úlohy

2 Desetinná čísla 
   2.1 Desetinná čísla a zlomky
   2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel
   2.3 Násobení desetinných čísel
   2.4 Dělení desetinných čísel
   2.5 Převody jednotek
   2.6 Složitější a aplikační úlohy

3 Geometrie v rovině
   3.1 Body, úsečky, přímky, kružnice
   3.2 Obvody a obsahy rovinných obrazců
   3.3 Úhel a jeho velikost
   3.4 Osová souměrnost
   3.5 Trojúhelník
   3.6 Složitější a aplikační úlohy

4 Geometrie v prostoru
   4.1 Geometrická tělesa
   4.2 Povrch kvádru a krychle
   4.3 Objem kvádru a krychle
   4.4 Jednotky objemu
   4.5 Složitější a aplikační úlohy

Výsledky

1 Přirozená a celá čísla

   1.1 Porovnávání přirozených čísel
   1.2 Počítání s přirozenými čísly
   1.3 Dělitel a násobek
   1.4 Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek
   1.5 Celá čísla, absolutní hodnota čísla
   1.6 Počítání s celými čísly
   1.7 Složitější a aplikační úlohy

2 Desetinná čísla
   
2.1 Desetinná čísla a zlomky
   2.2 Sčítání a odčítání desetinných čísel
   2.3 Násobení desetinných čísel
   2.4 Dělení desetinných čísel
   2.5 Převody jednotek
   2.6 Složitější a aplikační úlohy

3 Geometrie v rovině
   3.1 Body, úsečky, přímky, kružnice
   3.2 Obvody a obsahy rovinných obrazců
   3.3 Úhel a jeho velikost
   3.4 Osová souměrnost
   3.5 Trojúhelník
   3.6 Složitější a aplikační úlohy

4 Geometrie v prostoru
   4.1 Geometrická tělesa
   4.2 Povrch kvádru a krychle
   4.3 Objem kvádru a krychle
   4.4 Jednotky objemu
   4.5 Složitější a aplikační úlohy

Přílohy  
 

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ
Bušek I.,Vaterová v.,Cibulková M.
PROMETHEUS
136 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ

Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ
I. Bušek, V. Väterová, M. Cibulková
PROMETHEUS
136 Kč
skladem

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ

Sbírka úloh z matematiky pro 9. ročník ZŠ
Ivan Bušek, Věra Väterová, Marie Cibulková
PROMETHEUS
136 Kč
skladem

Matematické minutovky 6.r. - 1.díl

Matematické minutovky 6.r. - 1.díl
Miroslav Hricz
PRODOS
35 Kč
skladem

Matematické minutovky 6.r. - 2.díl

Matematické minutovky 6.r. - 2.díl
Miroslav Hricz
PRODOS
35 Kč
skladem