DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Sbírka úloh z matematiky pro SŠ - Maturitní minimum

Autor:Kubát, Hrubý
Nakladatel:PROMETHEUS
Kód:28874
ISBN:8071960306
EAN:9788071960300
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:126 Kč
Množství:
+-
ks
  • Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány.
  • Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat.
  • Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových požadavků MŠMT pro získání státní maturity z matematiky. Její zvládnutí se tak stává možná nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou k úspěšnému absolvování středoškolské maturity z matematiky.

OBSAH:
Předmluva
Stručný přehled použité symboliky
  1 Proměnná, výroky, množiny
  2 Dělitelnost přirozených čísel
  3 Číselné obory
  4 Algebraické výrazy
  5 Algebraické rovnice s jednou neznámou
  6 Algebraické nerovnice s jednou neznámou
  7 Soustavy rovnic a nerovnic s více neznámými
  8 Geometrické útvary v rovině
  9 Shodná zobrazení v rovině
10 Podobnost a stejnolehlost
11 Základní poznatky o funkcích
12 Racionální funkce
13 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
14 Goniometrie a trigonometrie
15 Základy geometrie v prostoru
16 Kombinatorika
17 Posloupnosti a řady
18 Vektorová algebra
19 Analytická geometrie lineárních útvarů
20 Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině
21 Pravděpodobnost
22 Statistika
23 Derivace funkce
24 Integrál
25 Komplexní čísla
Výsledky úloh

Recenze učebnice

Tato sbírka vznikla přepracováním textu  „RNDr. Josef Kubát a kol.: Základní učivo matematiky na gymnáziu“, který byl v několika vydáních používán v řadě škol jako metodický materiál doporučený MŠMT pro vyučování matematice na gymnáziích.
S ohledem na tyto zkušenosti je sbírka koncipována takto:
Rozsah učiva odpovídá průměrné hodinové dotaci na gymnáziu domníváme se, že vyhovuje i dalším středním odborným školám. Požadované dovednosti a stejně tak úlohy jednotlivých kapitol jsou seřazeny od těch nejzákladnějších směrem k náročnějším. Náročnost úloh ve všech kapitolách proto roste s pořadovým číslem úlohy. Zvládnutí těch náročnějších úloh by mělo být zárukou solidního výsledku u maturitní zkoušky. Výborní žáci by pochopitelně měli zvládnout úlohy ještě náročnější než ty, které jsou uvedeny v této publikaci. Najdou je v dalších sbírkách, které nakladatelství Prometheus vydává. Každá uvedená dovednost je ilustrována několika úlohami. Obsahová a numerická náročnost je volena tak, aby příslušná dovednost byla v řešení úlohy dominantní. Volili jsme úlohy tak, aby byly jako vzorové vhodné při výkladu učitele, ale též pro samostatnou přípravu žáků. Každá „správná“ sbírka má obsahovat výsledky úloh; v této publikaci tomu tak je.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

-10%
Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová M., Kubičíková L.
PROMETHEUS
239 Kč
skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk

-7%
Dějepis 1  pro gymnázia a SŠ - Pravěk a starověk
Popelka M., Válková V.
SPN
185 Kč
skladem

Literatura pro 1.ročník středních škol - Učebnice

Literatura pro 1.ročník středních škol - Učebnice
R. Bláhová, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská
DIDAKTIS
249 Kč
skladem

Literatura pro 1.ročník středních škol - Pracovní sešit

Literatura pro 1.ročník středních škol - Pracovní sešit
R. Bláhová, E. Chvalovská, T. Polášková, P. Slepička, K. Srnská
DIDAKTIS
229 Kč
skladem

Školní atlas světa

-15%
Školní atlas světa
KARTOGRAFIE
276 Kč
skladem