DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Šimonovy pracovní listy 10 - Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Pro mateřské školy a první ročníky ZŠ

Autor:Mlčochová Markéta
Nakladatel:PORTÁL
Kód:52970
ISBN:9788026207443
EAN:9788026207443
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:149 Kč
Množství:
+-
ks
  • Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání.
  • Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů. Autorce se podařilo pomocí nápadité motivace připravit návody pro všechna základní cvičení jazyka a rtů tak, aby je děti prováděly s chutí. Rozvíjí se současně i jemná motorika a zvuková stránka úkolu se k této činnosti nenásilně připojuje. Druhou část tvoří dechová cvičení doplněná o další činnosti, předkládaná zábavnou formou.
  • V metodické části je popsán nácvik správného dýchání.
  • Obsahuje předlohy pro kopíropvání.

Recenze učebnice

GYMNASTIKA MLUVIDEL

Tak jako je pro psaní nutná uvolněná ruka, jsou pro „čistou“ řeč nutná uvolněná mluvidla. Děti, které neovládají svá mluvidla, mají potíže s výslovností hlásek. Gymnastika mluvidel je tedy považována za prevenci vzniku vadné výslovnosti.
Soubor pracovních listů, které máte před sebou, nabízí cviky, které napomáhají rozvoji obratnosti mluvidel. Jednotlivé úkoly v nich zároveň rozvíjejí jemnou motoriku dítěte a podstatná, zvuková stránka úkolu se k obrázku jen tak mimochodem připojuje. Působení na dítě je plánovité, záměrné a vychází z jeho individuálních možností a schopností. Čím méně si dítě toto působení uvědomuje, tím lepších výsledků dosahujeme. Některé činnosti jsou pro dítě náročné – prostřihávání, lepení – a potřebuje při nich pomoc. Bez té se neobejde nejen při činnostech zaměřených na jemnou motoriku, ale zejména v logopedii. Dítě potřebuje komunikaci a mluvní vzor. Pokud budou pracovní listy využívány v mateřské škole, můžeme obrázek poslat domů, aby dítě mohlo procvičovat s rodiči.
Pracovní listy mohou využívat také rodiče, a ditě naopak může ukázat v mateřské škole, co doma s maminkou nebo tatínkem udělalo. Při stříhání, vymalovávání a hře v domácím prostředí si děti hrají v klidné, radostné atmosféře a to výrazně ovlivní výsledek každé práce – v tomto případě výsledek snahy o rozvoj obratnosti mluvidel.
Průvodcem pracovního sešitu je klaun, kterého si děti samy pojmenují. Dělaji s ním grimasy a vypráví o zvířátkách. Když ukážeme vystřiženého klauna, děti již vědí, co budou dělat – seznámí se s novým obrázkem, vybarví ho, přiřadí pohyb. Až budou obrázky hotové, stačí, když je budeme postupně ukazovat, a děti na ně budou reagovat odpovídajícími gesty a zvuky.
Obrázky děti mohou vymalovat různým způsobem. Velmi dobře se osvědčily pastelky plasticolor – podobné progressům, ale bez pevného vnějšího filmu – nebo voskovky (u těch však ověřte kvalitu, ne všechny dobře kreslí na papír). Je možné pracovat také s vodovými barvami, temperami, prstovými barvami.

NÁCVIK DÝCHÁNÍ

Dýchání probíhá automaticky a stereotypně, zajišťují ho především svaly hrudníku a bránice.
Na nácvik správného dýchání u dětí se zaměřujeme zejména v hodinách tělesné výchovy a při plavání. Přitom si děti uvědomují, že si mohou s dechem „hrát“, a také fyzicky poznají následky nesprávného dýchání – píchá je v boku, při plavání se napijí vody.
Dechová cvičení je nutné zařazovat nejen do tělocvičných chvilek, ale mají své „výsostné“ postavení především v logopedii. Vedou děti k přirozenému ovládání dechu, k hospodaření s ním, k plynulosti mluvených celků, protože nádech nesmí rušit řečový projev dítěte. Správným dýcháním se děti nejen naučí modulovat hlas, ale vedeme je i k řečové hygieně; měkké slovní začátky – jemné nasazení hlasu – ovlivní nejen plynulost řeči, ale je pro hlasivky mnohem šetrnější.
Čím dříve se děti naučí zacházet se svým hlasem, tím lépe si osvojují žádoucí mluvní návyky. Chápejme tedy dechová cvičení jako součást logopedické prevence, předkládejme je dětem formou hry a zábavy.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují