DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Šimonovy pracovní listy 7 - logopedická cvičení II

Pro mateřské školy a první ročníky ZŠ.

Autor:Charvátová-Kopicová V.,Boháčová Š.
Nakladatel:PORTÁL
Kód:27644
ISBN:9788026200499
EAN:9788026200499
Dostupnost:skladem
Cena s DPH:99 Kč
Množství:
+-
ks
  • Logopedická cvičení II.
  • Kniha obsahuje i předlohy pro kopírování.
  • Logopedická cvičení - soubor druhý, napomáhá dětem předškolního věku i malým školákům rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat vyjadřovací obratnost a přispívá k rozvoji sluchového vnímaní, zrakové orientace, sluchové i zrakové paměti.
  • Obsahuje předlohy pro kopírování.

Recenze učebnice

Pracovní listy jsou určeny pro rozvoj řeči dětí v předškolním věku, v prvních ročnících základních škol a také při rozvíjení řeči žáků zvláštních škol a speciálních škol pro žáky s vadami řeči a sluchu.
Velké procento dětí má potíže s výslovností, nedostatečnou slovní zásobu, neumí samostatně vyprávět. K nápravě je třeba nejen individuální logopedické péče, ale i zdokonalování vyjadřovací obratnosti a rozvoj slovní zásoby.
Tato druhá část obsahuje 22 pracovních listů k 13 hláskám (skupina Ď, Ť, Ň je na společném listu). Některé listy jsou zaměřeny na hlásky artikulačně jednodušší (J, H, CH, K, Ď, Ť, Ň, D, T, N), jiné na artikulačně náročnější (L, R, Ř). K jednotlivým hláskám jsou vypracovány dva listy. Na jednom listu je dějový obrázek, podle kterého děti vyprávějí, zpočátku za pomoci dospělého, později samostatně. Druhý obsahuje malé obrázky, které si děti mohu vybarvit, rozstříhat a pak si s nimi hrát. Na zadní straně jsou uvedena vhodná slova k procvičování. Každý dějový obrázek je doplněn textem pro inspiraci.
Pracovní listy jsou určeny nejen k rozvoji slovní zásoby a vyjadřovací obratnosti při popisu obrázků, ale při různých hrách můžeme zároveň rozvíjet sluchové vnímání, zrakovou orientaci, sluchovou a zrakovou paměť, početní představy a znalost barev. Při vybarvování, vystřihování a skládání obrázků se zlepšuje i motorika rukou.
Nedílnou součástí je seznam her a cvičení, který navrhuje různé možnosti využití pracovních listů. Pokud dítě zvládá uvedené hry bez větších potíží, pak pravděpodobně nebodou větší problémy ani ve výslovnosti. Výslovnost je totiž výsledkem rozvoje smyslového vnímání, celkové obratnosti a především všestranného rozvoje řeči.

Doporučení pro práci s pracovními listy

1. Listy s jednotlivými obrázky s dětmi rozstříhejte. Než začnete u dítěte s úpravou výslovnosti, hrejte uvedené hry a smyslová cvičení. Jsou předpokladem zvládnutí správné výslovnosti. Zpočátku využívejte především pracovní listy s artikulačně jednoduchými hláskami (J, H, CH, K, T, D, N).
2. Pokud dítě určité hlásky nezvládá, neopravujte dítě v řeči. Při opravování často dochází k tomu, že dítě vyslovuje násilně, vytváří si zlozvyk a fixuje se vadná výslovnost. Stačí, když budete dbát na to, abyste sami mluvili klidně a se správnou výslovností.
3. Pokud dítě některé hlásky říká deformovaně, je odborná logopedická péče nezbytná. Pod vedením logopeda dítě nacvičí správnou výslovnost a tyto pracovní listy pak využijete při zapojení nově nacvičené hlásky do slov a vět.
4. Text k dějovým obrázkům slouží k inspiraci. Dospělý se sám rozhodne, zda ho při vyprávění nad dějovým obrázkem využije, či bude tvořivě s dítětem vymýšlet vlastní příběh k danému obrázku. Pokud dospělý dítěti text přečte a pak si spolu ukazují a povídají, není účelem bezduché opakování vět a naučení se textu nazpaměť. Vyjdeme z toho, co se dítěti v textu líbilo a co si zapamatovalo. Pak společně s dítětem domýšlíme vlastní děj. U dětí, které již jsou v logopedické péči, je text návodem, jak tvořit jednoduché věty bez kumulace artikulačně obtížných slov, což je důležité při procvičování nově navozené hlásky.
5. Pokud dítě mluví málo (opožděný vývoj řeči) nebo jeho řeč není plynulá, je třeba informovat dětského lékaře a zajistit odbornou logopedickou péči.

Důležité doporučení závěrem:
Dítě potřebuje vaši trpělivost a pochopení. Přílišné kárání, vaše nespokojenost či dokonce výsměch dítě odradí, naopak pochvala ho povzbudí k další práci. Nezapomínejte dítě chválit!

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují

Písanka I pro 1.ročník - Uvolňovací cviky

Písanka I pro 1.ročník - Uvolňovací cviky
Marta Sonnbergová a kol.
ALTER
32 Kč
skladem

Šimonovy pracovní listy 4 - Rozvoj myšlení a řeči

Šimonovy pracovní listy 4 - Rozvoj myšlení a řeči
Borová B., Svobodová J.
PORTÁL
135 Kč
skladem

Šimonovy pracovní listy 1 - Celkový rozvoj

Šimonovy pracovní listy 1 - Celkový rozvoj
Markéta Mlčochová
PORTÁL
135 Kč
skladem