DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky

Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení

Autor:Hana Košťálová a kol.
Nakladatel:PORTÁL
Kód:51290
ISBN:9788073673147
EAN:9788073673147
Dostupnost:Zboží není dostupné

Publikace se zabývá hodnocením ve škole, zejména hodnocením slovním, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako alternativní formu hodnocení, pro jejíž využití se učitel může, ale také nemusí rozhodnout. Při monitorování žákovy cesty za vědomostmi se totiž dnešní učitel nevyhne hodnocení sociálních i kognitivních dovedností, postojů a přístupů žáka nebo jeho vztahu k podstatným hodnotám. Na to vše klasifikace pomocí známek nestačí. Pravým nástrojem, který míří také k rozvoji sebehodnocení, je tedy hodnocení pomocí popisného jazyka. Kniha přináší množství praktických ukázek, které mohou učitele inspirovat v jejich každodenní pedagogické činnosti.
Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang jsou dětské psycholožky. Zabývají se především psychologickými aspekty hodnocení a tím, jak různé hodnotící přístupy a praktiky respektují vrozené dispozice žáků.

Ukázka:

 

Popis očekávaného výkonu, popis odvedené práce

 

Významnou profesní dovedností učitele je umět konkrétně a přesně popsat očekávanou kvalitu žákovy činnosti. V praxi se projeví kvalitnější prací s cíli a povede k lepší znalosti o žákově pokroku i jeho potřebách.
Učitel se snaží vyjádřit, čím by se měl vyhovující žákův výkon v určitém zadání nebo úkolu vyznačovat. Znaky dobrého výkonu odvozuje od cílů učení – čemu a v jaké kvalitě by se žáci měli naučit, když budou předložené zadání zpracovávat.
Při popisu očekávaného výkonu pracuje učitel s kritérii a indikátory a tvoří sadu kritérií:
Kritérium je popis nějaké složky práce neboli ten rys (znak), který na práci chceme v nějaké kvalitě vidět. Kritérium je „název pro vlastnost, která se vyskytuje u několika rozmanitých objektů, ale případ od případu nabývá různé míry hodnoty.“ (Slavík 1999, str. 41)
Indikátor vystihuje možnou míru kvality v naplnění kritéria, tedy různou hodnotu.
Sada kritérií popisuje očekávaný výkon současně v několika složkách (kritériích) a každé kritérium přibližuje v různých kvalitách splnění (indikátory).
Sada kritérií pro určitý výkon obsahuje taková kritéria, která jsou pro aktuální cíle učení podstatná, popisuje různé úrovně zvládání dané dovednosti nebo určitého komplexního zadání v různých kritériích zvlášť, ale současně umožňuje učinit si snadno obrázek o celkovém žákově výkonu. Kritéria s indikátory pomáhají žákovi srozumitelně sdělit, co se od něj očekává, slouží mu jako vodítko při práci a umožní mu rozpoznat, v čem jeho výkon požadavkům vyhovuje nebo nevyhovuje. Kritéria jsou zprvu jednoduchá a nekombinuje se jich větší počet. S rostoucí kognitivní kapacitou žáků (zejména vývojově podmíněná schopnost vidět a porovnávat jevy z různých hledisek) se úkoly komplikují a kritérií i indikátorů může přibývat (srov. 6).

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují