DOPORUČUJEME

Učebnice k přijímacím zkouškám

-10%
Obálka učebnice k přijímacím zkouškám na 8-letá gymnázia

11 cvičných testů z matematiky k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia.

Novinka k přijímacím zkouškám

-5%
Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ

Aktualizované vydání pro přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia 2018

Novinka k maturitě 2018

Maturita 2018 z matematiky

Aktualizované vydání k maturitě z matematiky 2018

Ověřeno zákazníky
Nejprodávanější

Souboj mozků v řízení

Autor:Jirásek Jaroslav
Nakladatel:ALFA PUBLISHING
Kód:25208
ISBN:808685101X
EAN:9788086851013
Dostupnost:Zboží není dostupné

Žijeme v době, kdy je vrcholný výkon nutným minimem pro úspěch v podnikání. Úspěch podniku spočívá v jeho stálém zvyšování výkonnosti. Lze ale zvyšovat výkonnost do nekonečna? Je stálé zvyšování výkonnosti podniků pro společnost přínosem? Jaký výkon odvádí vrcholoví manažeři podniku? Autor s neohroženou upřímností mluví o axiomech podnikové výkonnosti a růstu.
"Zamysleme se, zda je význam růstu pro všechny společnosti stejný. Vždyť se někdy růst stává až obtížným a převrací se ve svůj opak. Zejména americká a západoevropská koncepce růstu potřebuje umělé povzbuzování. Ekonomika vábí k přejídání a zároveň se žehrá na obezitu."

Autor si pokládá kritické otázky nad efektivitou norem jakosti v novodobé výrobě. "Většina českých podniků má certifikáty ISO. Vzhledem k rozsahu výroby máme víc certifikátů než Spojené státy nebo Japonsko. Klade se otázka: máme proto i vyšší jakost? Snadný výdělek certifikačních firem vedl k jejich přemnožení: je jich u nás pětkrát více než ve velkém sousedním Německu." Autor vnímá výkonnost podniků v kontextu celé společnosti.
"Tržní ekonomika uvádí jednotlivé subjekty ekonomického konání do vzájemné konkurence. Má sklon je oddělovat, klást proti sobě, uvolnit jejich rivalitu a dávat průchod těm, kdo se prosadí. Soudobá globalizace stupňuje tuto tendenci a uvádí ji do ohromných měřítek. Bude lépe… S budoucností spojujeme pokrok společnosti. Co si pod ním představujeme? Podle převládajícího názoru, tajemství pokroku nám odhaluje ekonomický růst. Ty země, ty skupiny, ta povolání, která nejvíce produkují ekonomický růst, přitahují nejvíce pozornosti. Obohacujte se! napovídají revoluce poslední doby a lidé slyší a následují jejich hlas. Imperativ ekonomického růstu ovládá duši nejen mnoha ekonomů, ale celých národů. Růst! Stálý růst! Ještě větší růst!"

Joseph Schumpeter shrnul své poznání v tom smyslu, že hlavním posláním podnikatele, ať už je to jednotlivec, skupina nebo nějaké podnikavé těleso, je inovovat.
Peter Drucker mluví o hlavním poslání managementu, umožnit lidem zvyšování kolektivní výkonnosti. Kniha Jaroslava Jiráska vede k hlubokému zamyšlení nad problematikou výkonnosti a ekonomického růstu.

S tímto zbožím zákazníci nejčastěji kupují